« zpět
admin »

Pojď a následuj mě

témata pro společenství mládeže

 

další info: vypracovala skupina kněží a laiků ze Sekce pro mládež ČBK ... ; redakce Jan Balík

vydání: 1. vyd. Praha: Paulínky, 2001-2002. 2 sv. (135 s. + [20] s. příl.; 166 s. + [40] s. příl.).


oddíl: pastorační

předmětová hesla: křesťanská víra; křesťanský život; duchovní život; učení katolické církve; křesťanská meditace; katecheze; křesťanská mládež; práce s mládeží; setkání mládeže; křesťanská literatura

předmětové kategorie: Pastorální teologie

žánry: metodické příručky

Pojď a následuj mě: témata pro společenství mládeže. 1. vyd. Praha: Paulínky, 2001-2002. 2 sv. (135 s. + [20] s. příl.; 166 s. + [40] s. příl.). ISBN 80-86025-36-5.