--a co o tom říká Bible

Cikrle, Vojtěch:
-aby mohlo vyrůst něco krásnějšího

"Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě"
eucharistie, pramen života a poslání církve : teologické a pastorační úvahy v rámci příprav na 52. mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti (5.-12.9.2021)

Hes, Pepa:
(Z)povídačky

Pinet, André:
15 dní s Janem Taulerem

Stemberger, Günter:
2000 let křesťanství
ilustrované církevní dějiny s více než 1300 barevnými vyobrazeními a slovníkem pojmů z církevních dějin

Benedikt:
365 dní s Benediktem XVI.

Zieliński, Jerzy:
365 dní s mystiky Karmelu

Carretto, Carlo:
A Bůh viděl, že je to dobré

Ziesche, Maria Calasanz:
A vody plynou
vyprávění o opatu Reginovi z Prümu (840-915)

Lehká, Anna:
A zdálo se mu--

Nouwen, Henri J. M.:
Adam, boží miláček

Janšta, Josef:
Advent
čtení na každý den pro děti i celé rodiny

Palouš, Radim:
Adventní a postní zamyšlení

Říčan, Pavel:
Agresivita a šikana mezi dětmi
jak dát dětem ve škole pocit bezpečí

Akathistos
mariánský hymnus

Madre, Philippe:
Ale zbav nás od zlého
praktický přístup k vysvobození

Dachovský, Karel:
Alexia Gonzáles - Barros y Gonzáles

Rucki, Štěpán:
Alternativní medicína - pomoc, nebo nebezpečí?

Comastri, Angelo:
Anděl mi řekl
Maria vypráví--

Martin, Eduard:
Andělské cesty k nesmrtelnosti

Mikulka, Jaromír:
Anežka Přemyslovna

Hobizal, František:
Annáš

Špidlík, Tomáš:
Apoštol národů svatý Pavel

Trilling, Wolfgang:
Apoštol Pavel
misionář a teolog

Boháč, Zdeněk:
Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999

Terezie:
Autobiografické spisy
dějiny duše

Svatošová, Marie; Kubíček, Ladislav:
Až k prolití krve
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Benedikt; Nigg, Walter; Řehoř:
Benedikt z Nursie
otec západního mnišství : esej

Zeschick, Johannes Nepomuk:
Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě

Bible
biblické ilustrace

Bible
písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad

Bible
Písmo svaté Starého a Nového zákona : ekumenický překlad

Gillièron, Bernard:
Bible nespadla z nebe
(strhující historie jejího zrození)

Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona
podle posledního vydání kralického z roku 1613

Steiger, Ivan:
Bible v kresbách
texty Starého a Nového zákona v ekumenickém překladu

Drápal, Dan:
Bible, okultismus a politika
čtyři stati Dana Drápala

Grün, Anselm:
Biblické obrazy o vykoupení

Ravasi, Gianfranco:
Biblické postavy
liturgický rok s osobnostmi Bible

Biker Bible =
Bible pro motorkáře

Houkal, Jan:
Biřmování
cesta ke křesťanské dospělosti

Kalista, Zdeněk:
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
listy z dějin české gotiky

Philippe, Marie-Dominique:
Blahoslavenství jako lék

Pachman, Luděk:
Boha nelze vyhnat
od marxismu zpět ke křesťanství

Bolest a naděje
deset esejů o osobním zrání

Neužil, František:
Bosý biskup z Libice
[román o sv. Vojtěchu]

MacFarlane-Barrow, Magnus:
Bouda, která krmí miliony dětí

Sheen, F. J.:
Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí
sedm slov Ukřižovaného

Fuchs, Adolf:
Boží láska žije

Benedikt:
Boží světlo v naší době
meditace k církevnímu roku

Gilbert, Guy; Clévenot, Michel:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Polách, Antonín:
Bratři ze Soluně
život Konstantina a Metodějě : historický román

Grün, Anselm:
Buď dobrý sám k sobě

Bude vám dáno
malé příběhy o naději III.

McElwain, Hugh T.:
Budoucnost člověka
úvod do myšlení Teilharda de Chardin

Coppa, Giovanni:
Buďte věrní
homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997)

Benedikt:
Bůh a svět
víra a život v naší době

Chlumský, Jan:
Bůh je láska
pro přípravu snoubenců a obnovu manželství

Sieberová, Jana:
Bůh je můj životní program

Frossard, André:
Bůh je, já jsem ho potkal
Je jiný svět

Quoist, Michel:
Bůh mě čeká

Jan Pavel:
Bůh mi tě dal
meditace na téma "nezištný dar"

Finger, Anny; Finger, Kurt:
Bůh nás volá
učebnice náboženství pro 5. třídu

Mléčková, Marie; Svobodová, Ludmila:
Bůh nás zve
učebnice náboženství pro 2. třídu

Mundy, Linus:
Bůh není samotář
duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem

Ravik, Slavomír:
Bůh žije
(přírodní zákony dosvědčují jeho existenci)

Ravik, Slavomír:
Bůh žije
přírodní zákony dosvědčují jeho existenci

Grün, Anselm:
Bydlet v domě lásky
krátké meditace o lásce

Kurovský, Miroslav:
Byl jsem ve službách zla
svědectví z vězení o vysvobozující moci

Meisner, Joachim:
Být takovým, jak Bůh mne chtěl mít
úvahy o Panně Marii

Maliński, Mieczysław:
Celý tvůj

Fadelle, Joseph:
Cena, kterou zaplatíš

Jan Pavel:
Centesimus annus
Encyklika Jana Pavla II. k stému výročí encykliky Rerum novarum z 1.května 1991

Josemaría Escrivá de Balaguer:
Cesta

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta čekání
Cesta pokoje ; Cesta moci

Vymětalík, Bedřich; Adams, F. T.; Hengsbach, Friedhelm:
Cesta k člověku
aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika

Teresa de Jesús:
Cesta k dokonalosti

Vanier, Jean:
Cesta k lidství

Cesta manželů v Rokoli

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta srdce
spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby

Bodo, Murray; Saint Sing, Susan:
Cesta světem, cesta nitrem
duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi

Graubner, Jan:
Cesta světla
velikonoční pobožnost

Ernstová, Stanislava:
Cestou všeobecného kňazstva

Fišerová, Věnceslava:
Cestou za Kristem
křížové cesty pro dospělé

Malá, Věra:
Cesty Boží lásky

Cesty člověka k naději a smíření
modlitby padesáti století

Grün, Anselm:
Cesty ke svobodě
duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě

Opatrný, Aleš:
Cesty pastorace v pluralitní společnosti

Petráňová, Romana:
Cesty víry neslyšících

Rapp, Francis:
Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku

White, Michael; Corcoran, Tom:
Církev a peníze
nový pohled na financování našich farností

Malý, Radomír:
Církevní dějiny

Suchánek, Drahomír; Drška, Václav:
Církevní dějiny.

Suchánek, Drahomír; Drška, Václav:
Církevní dějiny.

Kalný, Mojmír:
Církevní majetek a restituce

Jirásko, Luděk:
Církevní řády a kongregace v zemích českých

Joyeux, Henri:
City, sexualita, AIDS

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Co dělá člověka člověkem
"Kdybych však neměl lásku-"

Opatrný, Aleš:
Co dělá lidský život křesťanským
úvahy o existenci křesťana

Matějček, Zdeněk:
Co děti nejvíc potřebují
eseje z dětské psychologie

Halík, Tomáš:
Co je bez chvění, není pevné
labyrintem světa s vírou a pochybností

Kenny, Anthony:
Co je víra?

Holota, Benedikt:
Co mi dala rodná ves
vzpomínky nejstaršího rodáka : (mini autobiografie)

Drápal, Dan:
Co s penězi
biblický pohled na hospodaření

Morin, Dominique:
Co se děje po smrti?

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Ferrari, Curzia:
Černý rytíř
román o Ignáci z Loyoly

Jančařík, Zdeněk:
Čerstvá voda pro duši

Houška, Petr Alkantara:
České františkánství

Český atheismus - příčiny, klady, zápory
sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 24.-28. ledna 2005

Procházka, Zdeněk; Vyšohlíd, Zdeněk:
Čím ožívá krajina
osudy 129 kostelů na Domažlicku a Tachovsku 1990-2000 = Was die Landschaft mit Leben Erfüllt : Schicksale der 129 Kirchen in der Region um Domažlice und Tachov 1990-2000

Sokol, Jan:
Člověk a náboženství
[proměny vztahu člověka k posvátnému]

Fontana, Umberto:
Člověk a zasvěcení
v duchu Dona Bosca po sto letech od jeho smrti

Tajovský, Bohumil Vít:
Člověk musí hořeti
rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera

Tajovský, Bohumil Vít:
Člověk musí hořeti

Wolf, Josef:
Člověk ve světě náboženství

Hock, Konrad:
Čtvero povah

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Tomáš Kempenský:
Čtyři knihy o následování Krista
zlatá kniha

Bermejo, José Carlos:
Další příběhy pro uzdravení duše

Jan Pavel:
Dar a tajemství
k padesátému výročí mého kněžství

Pospíšil, Ctirad Václav:
Dar Otce i Syna
základy systematické pneumatologie

Dar víry
výklad katolického učení pro dospělé

Buob, Hans:
Dary Ducha svatého

Cantalamessa, Raniero; Gaeta, Saverio:
Dech božského Ducha

Augustyn, Józef:
Dej mi napít
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : druhý týden

Pelzbauerová, Věra:
Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů

Kadlec, Jaroslav:
Dějiny katolické církve

Eliade, Mircea:
Dějiny náboženského myšlení.

Eliade, Mircea:
Dějiny náboženského myšlení.

Kettner, Jiří:
Dějiny pražské arcidiecéze v datech

Hinnebusch, William A.:
Dějiny Řádu kazatelů

Dějiny spásy

Zahradníček, Pavel:
Dějiny, jak je možná neznáte
10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

Lobkowicz, Mikuláš:
Demokratizace univerzit a křesťanská kultura
tři přednášky

Augustyn, Józef; Vanier, Jean:
Deprese

Hauser-Schöner, Isabella:
Děti potřebují prarodiče

Gruber, Elmar R.:
Děti se ptají na Boha

Benedikt:
Deus caritas est
encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. [biskupům, kněžím a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o křesťanské lásce

Děvečky Boží
[Kateřina Labouréová, Melánie Calvatová, Bernadetta Soubirousová, Lucie Santosová] : z deníků a autentických zpráv o životě 4 mariánských vizionářek moderní doby

Boulad, Henri:
Dimenze lásky

Meisner, Joachim:
Dívat se srdcem
šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí

Oke, Janette:
Dlouhá cesta lásky

Luscoň, Jozef:
Do akce jde Titus!

Hinn, Benny:
Dobré ráno, Duchu svatý

Palouš, Radim:
Dobrodružství pobytu vezdejšího

Fišer, Zdeněk Cyril:
Dobrodružství třetího věku

Tournier, Paul:
Dobrodružství života

Wohl, Louis de:
Dobývat nebe
život svaté Kateřiny Sienské

Ziesche, Maria Calasanz:
Dokonalá svoboda

Dokumenty II. vatikánského koncilu

Koudelka, Vladimír J.:
Dominik
zvěstování Božího slova

Duka, Dominik; Dostatni, Tomasz; Šubrt, Jaroslav:
Dominik Duka
tradice, která je výzvou

Schiélé, Robert:
Don Bosco

Nouwen, Henri J. M.:
Dopisy Markovi
Co pro tebe znamená duchovně žít?

Carretto, Carlo:
Dopisy z pouště

Simajchl, Ladislav:
Dospívání
příprava ke svátosti biřmování

Lucie:
Dovršené Boží dílo

Pesch, Otto Hermann:
Druhý vatikánský koncil
1962-1965 : příprava, průběh, odkaz

Rossi, Hans:
Duha nad Svatou zemí

Schürmann, Heinz:
Duch dává život
texty k rozjímání

Benedikt:
Duch liturgie

Vella, Elias:
Duch svatý - pramen života

Zieliński, Jerzy:
Duchovní boj

Liagre:
Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux

Lehmann, Karl:
Duchovní jednání

Sion, Victor:
Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Blažek, Petr; Pokorný, Vojtěch:
Duchovní střed Evropy
dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020

Grün, Anselm:
Duchovní terapie a křesťanská tradice
čtrnáct svatých pomocníků

Schlink, Basilea:
Duchovní úspěch?
slovo k novým proudům v křesťanství

Courtois, Gaston:
Důvěrně s Ježíšem
k meditaci, k díkučinění, k návštěvě nejsvětější svátosti

Fröhlich, Roland:
Dva tisíce let dějin církve

Morris, Harold:
Dvakrát udělená milost

Nosková, Zdislava:
Eliška Pretschnerová a Duch Svatý
setkání se Služebnicí Boží sestrou Eliškou Pretschnerovou skrze katecheze papeže Františka o darech Ducha Svatého

Wierusz-Kowalski, Jan:
Encyklopedie papežství

Buben, Milan:
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích.

Cantalamessa, Raniero:
Eucharistie - naše posvěcení
tajemství poslední večeře

Evangelium do kapsy
text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě

Kasper, Walter:
Evangelium o rodině
úvodní projev k připravované synodě o rodině

Pastirčák, Daniel:
Evangelium podle Jóba

Johnson, Luke Timothy:
Evangelium podle Lukáše

Evangelium podle Matouše
Evangelium podle Marka : [český ekumenický překlad Bible ve velkém písmu

Hájek, Miloslav:
Evangelium podle Matouše.

Enn, Josef:
Exercicie a Písmo svaté
přehled biblických míst pro důležitá témata duchovních cvičení

Grün, Anselm:
Exercicie pro všední den

Morin, Dominique:
Existuje Bůh?

Nesnídalová, Růžena:
Extrémní osamělost

Ezdráš
Nehemiáš ; Ester

Frielingsdorf, Karl:
Falešné představy o Bohu
jejich vznik, odhalení a překonání

Familiaris consortio
apoštolská adhortace Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném světě z 22. listopadu 1981

Farnost na cestě

Miguel, Aura:
Fatimské tajemství a Jan Pavel II.

Bergadano, Elena:
Faustyna Kowalská
apoštolka Božího Milosrdenství

Torrell, Jean-Pierre:
Fenomén "katolická teologie"

Brezinka, Wolfgang:
Filozofické základy výchovy

Cool, Michel:
František
papež z Nového světa

Adrian, Luc:
Františkáni z Bronxu

Theißen, Gerd:
Galilejský
historické bádání o Ježíši formou vyprávění

Donghi, Antonio:
Gesta a slova
úvod do symbolické mluvy liturgie

Historia Franciscana II.
sborník textů : kapitoly z dějin české františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra a významného učence Bernarda Sanniga (1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze (1604)

Campbell, Ross:
Hledám svou cestu

Trilling, Wolfgang:
Hledání historického Ježíše

Johnston, William:
Hledání nové spirituality
setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku

Salij, Jacek:
Hledání odpovědi

Köster, Peter:
Hledejte moji tvář
od slov k mlčení, cesta ke kontemplaci

Pekárek, Alois:
Hořící srdce
Cyklus B

Sieberová, Jana:
Hospic
příběh naplněné naděje

Reinsberg, Jiří:
Hospodin rozjasnil svou tvář
rozhovory s Bohumilem Svobodou

Větrovec, Pavel:
Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

Ströbinger, Rudolf:
Hosté poslední večeře
osudy dvanácti apoštolů

Holota, Benedikt:
Hovory na nemocničním lůžku

Šipr, Květoslav:
Hovory o lásce

Beauchamp, Paul:
Hovory o Písmu svatém

Kolář, Petr:
Hovory s Petrem Kolářem

Martini, Carlo Maria; Sporschill, Georg:
Hovory v Jeruzalémě

Costa, Michi; Giordano, Renato:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Nouwen, Henri J. M.:
Chléb na cestu
deník moudrosti a víry

Jan Pavel:
Christifideles laici
posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988

Christus vivit =
Kristus žije : posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému Božímu lidu

Cantalamessa, Raniero:
Chudoba

Short, William J.:
Chudoba a radost
františkánská tradice

Chudobka z Orlických hor
životní píseň lásky a oběti stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové

Bonhome, A. de:
Chvála slávy: podněty k duchovnímu životu

Stinissen, Wilfrid:
I dnes je den boží
rozjímání na celý rok

Rahner, Hugo; Matt, Leonard von:
Ignác z Loyoly

Ilustrovaná Bible
příběhy Starého a Nového zákona

Instrukce Dignitas personae o některých otázkách bioetiky

Balík, Jan; Nováková, Nina; Nytra, Aleš:
Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu
texty a komentáře k problematice tzv. Istanbulské úmluvy

Já jsem s vámi
určeno dětem ve věku od šesti do osmi let, jejich rodičům, kněžím, katechetům a všem ostatním, kteří s dětmi pracují

Fizzotti, Eugenio; Punzi, Ignazio:
Jak dosáhnout opravdové svobody

Hejzlar, Samuel Jan:
Jak je pravda v Ježíšovi?

Špidlík, Tomáš:
Jak očistit své srdce?

Elliott, Michele:
Jak ochránit své dítě

Struppe, Ursula; Kirchschläger, Walter:
Jak porozumět Bibli
úvod do Starého a Nového zákona

Albisetti, Valerio:
Jak překonat ostych a strach

Holt, John Caldwell:
Jak se děti učí

Mydlík:
Jak se kalila voda, aneb, Dětská setkání s bolševikem

Horák, Werner Václav:
Jak se mě Bůh dotýkal

Albisetti, Valerio:
Jak se modlit srdcem

Monbourquette, Jean:
Jak se otevřít milosti odpuštění

Hülsebusch, Bernhard:
Jak se volí papež
konkláve včera a dnes

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Jak se vyrovnám se stářím?
deset zlatých rad

Kiechle, Stefan:
Jak zacházet s mocí

Šimandl, Josef:
Jak zacházet s náboženskými výrazy
pravopis, výslovnost, tvary, význam

Grün, Anselm:
Jak znovu najít radost?

Albisetti, Valerio:
Jak žít šťastně

Loew, Jacques:
Jako by viděl neviditelného
portrét dnešního apoštola

Doležal, Miloš:
Jako bychom dnes zemřít měli
drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara

Trobisch, Walter:
Jaký je muž & co by o tom měla vědět žena

Jan

Polc, Jaroslav V.:
Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti

Vlnas, Vít:
Jan Nepomucký, česká legenda

Walsh, Michael:
Jan Pavel II.

Jan Pavel II. v Československu
21.-22. dubna 1990 : projevy, promluvy, poselství

Balík, Jan:
Jan Pavel II. v dialogu s mladými

Boccardo, Renato:
Jan Pavel II., mladí lidé a Světové dny mládeže
rozhovory s Mons. Renatem Boccardem

Moinot, Pierre:
Jana z Arku
moc a nevinnost

Häring, Bernhard:
Jde to i jinak
Cesty k novým vztahům v církvi

Blažek, Pavel:
Jedno tělo
co se mění a nemění v katolickém učení o manželství?

Fietz, Klara:
Jen Tebe

Dahler, Étienne:
Jeruzalém v dějinách spásy
svaté město ve světle Starého a Nového zákona

Sanetrníková, Iva:
Ještěrka

Jansen, Bernhard:
Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století

Martin, James:
Jezuitský návod (téměř) na všechno

Johnson, Paul:
Ježíš
životopis pro 21. století

Vella, Elias:
Ježíš - lékař těla i duše

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš Kristus - Pravda dějin
trojiční a christocentrická teologie dějin

Tardif, Emiliano; Prado Flores, José H.:
Ježíš mě učinil svým svědkem

Benedikt:
Ježíš Nazaretský

Benedikt:
Ježíš Nazaretský.

Bours, Johannes:
Ježíš se ho zeptal

Pelikan, Jaroslav:
Ježíš v proměnách staletí
jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu

Holtz, Traugott:
Ježíš z Nazareta

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Faustyna Kowalska:
Ježíši, důvěřuji ti!
výbor modliteb blahoslavené sestry Faustyny

Nouwen, Henri J. M.:
Jít s Ježíšem
křížová cesta

Josemaría Escrivá de Balaguer:
Jít s Kristem
homilie

Ciardi, Fabio:
Jít za Kristem
kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání

Rolečková, Eva:
Josef Lux
muž se světlem v srdci

Benedikt:
Joseph kardinál Ratzinger
křesťanství na přelomu tisíciletí

Grocholl, Wolfgang:
Joseph Martin Nathan
caritas Christi urget nos : život a dílo muže překračujícího hranice

Hasmandová, Vojtěcha:
Jsem v dlani Boží
dopisy z vězení

Lewis, C. S.:
K jádru křesťanství

Grulich, Tomáš:
K nám chodí Ježíšek

De Mello, Anthony:
K pramenům =
Wellsprings : kniha duchovních cvičení

Enomiya-Lassalle, Hugo M.:
Kam se ubírá člověk

Kardinál Tomášek
svědectví o dobrém katechetovi, bojácném biskupovi a statečném kardinálovi

Šebek, Jaroslav:
Kardinál Tomášek v období normalizace

Six, Jean François:
Karel de Foucauld dnes

Herbst, Karel:
Karel Herbst
rozhovor s pražským světícím biskupem

Kuthan, Jiří; Royt, Jan:
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
svatyně českých patronů a králů

Augustin:
Katechetické spisy

Katechismus katolické církve

Katechismus katolické církve

Lubac, Henri de:
Katolicismus
společenská hlediska dogmatu

Katolický katechismus.

Augustyn, Józef:
Kde jsi, Adame?
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : první týden

Lapide, Pinchas:
Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?

Madre, Philippe:
Když je život zraněn

Hochmann, František:
Když mluvili proroci
rozdělený Davidův dům na království judské a izraelské

Courtois, Gaston:
Když Pán promlouvá k srdci

Pfannmüller, Donatus:
Když přišla na svět láska

Hrbata, Josef:
Klíč ke Starému zákonu

Svatošová, Marie:
Kmotra na e-mailu

Kněz-služebník Božího milosrdenství
pomůcka pro zpovědníky a duchovní vůdce

Dyrek, Krzysztof; Kožuch, Mieczyslaw; Trojan, Kazimierz:
Kněžské a řeholní povolání
rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt)

Teresa de Jesús:
Kniha o zakládání

Křížková, Marie Rút:
Kniha víry, naděje a lásky

Giesen, Heinz:
Kniha Zjevení apoštola Jana

Pirnosová, Blanka:
Koho má za zády?
čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka

Kompendium katechismu Katolické církve

Guardini, Romano:
Konec novověku
pokus o orientaci

Merton, Thomas:
Kontemplativní modlitba

Lewis, C. S.:
Kosmická trilogie.

Frouz, Martin:
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Lachmanová, Kateřina:
Kotva naděje

Nešpor, Karel:
Kouření, pití, drogy

Suenens, Leo Jozef:
Král Baudouin
život, který oslovuje

Scruton, Roger:
Krátké dějiny novověké filosofie

Dauzet, Dominique-Marie:
Krátký životopis sv. Norberta

Evely, Louis:
Krédo
promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucaulda

Šoltész, Štěpán:
Kristus a rodina

Kremer, Jacob; König, Franz:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Konzal, Jan:
Křesťanovy slepé uličky

Peschke, Karl-Heinz:
Křesťanská etika

Křesťanská víra ve světle současné teologie
obraz dnešní systematické teologie v podání německých a rakouských teologů : sborník přednášek konaných na půdě Křesťanské akademie Praha v přednáškových letech 1991 a 1992

Kubíková, Jiřina:
Křesťanský domov

Kodet, Vojtěch:
Křesťanství a okultní praktiky
25 otázek a odpovědí

Pawlowsky, Peter:
Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí

Filipi, Pavel:
Křesťanstvo
historie, statistika, charakteristika křesťanských církví

Augustyn, Józef:
Křivda, odpuštění, smíření

Vlček, Vojtěch:
Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel
rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989

Pavlok, Bohumil:
Křížová cesta

Bohušová, Dominika Jana:
Křížová cesta

Mechtenberg, Theo:
Křížová cesta Maxmiliána Maria Kolbeho v následování Krista

Ptáček, Jaroslav:
Křížová cesta se sv. Anežkou Českou

Beneš, Petr:
Křížová cesta v čase války

Hlouch, Josef:
Křížová cesta za rodiny

Kléméns z Alexandreie:
Který boháč bude spasen?

Kurs pro instruktory metod přirozeného plánování rodičovství
Sborník přednášek

Buntz, Wilhelm:
Kuřák Bible
drsný životní příběh bývalého mukla

Ferrero, Bruno:
Květiny pro duši

Jan Pavel:
Laborem exercens
encyklika Jana Pavla II. o lidské práci ze 14. září 1981

Kučera, Pavel:
Lágr

Neuner, Peter:
Laici a klérus?
společenství Božího lidu

Terezie:
Láska a oběť
tajné spojenectví?

Laun, Andreas:
Láska a partnerství z pohledu katolické církve

Stecher, Reinhold:
Láska až do krajnosti
velkopáteční rozjímání

Powell, John:
Láska bez podmínek

Bosmans, Phil:
Láska dělá divy

Oke, Janette:
Láska dostává křídla

Häring, Bernhard:
Láska je víc než přikázání

Oke, Janette:
Láska nalézá přístav

Oke, Janette:
Láska přichází po špičkách

Abeln, Reinhard:
Láska začíná doma
myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově

Weissman, Petr:
Laskavé slovo na každý den

Laudato si' papeže Františka
encyklika : o péči o společný domov

Laudato si' papeže Františka =
Buď pochválen : encyklika o péči o společný domov : 24. května 2015

Balling, Adalbert Ludwig:
Léčivá síla modlitby
léčba modlitbou : modlitba a uzdravení : modlitba pomáhá uzdravovat

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lhotecká křížová cesta

Gilles, Anthony E.:
Lidé cesty
příběh lásky v Novém zákoně

Gilles, Anthony E.:
Lidé smlouvy
příběh věrnosti ve Starém zákoně

Gilles, Anthony E.:
Lidé víry
příběh středověké církve

Vaclík, Vladimír:
Lidové betlémy v Čechách a na Moravě

Lipnická bible
štít víry v neklidných časech pozdního středověku

Pokorný, Petr:
Literární a teologický úvod do Nového zákona

Adam, Adolf:
Liturgický rok
historický vývoj a současná praxe

Berger, Rupert:
Liturgický slovník

Richter, Klemens:
Liturgie a život
co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie

Adam, Adolf:
Liturgika
křesťanská bohoslužba a její vývoj

Vácha, Marek Orko:
Loď

Di Mare, Franco:
Lovil smrt, našel život
nový začátek vyhořelého reportéra v Sarajevu

Vrchovecký, Josef:
Lurdy a moderní věda

Valtorta, Maria:
Magdaléna

Mají jezuité vlastní morálku?
studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi

Augustyn, Józef:
Mají nám co říci?
rozhovory vedené Józefem Augustynem

Hays, Edward:
Malá duchovní dobrodružství
podněty pro spiritualitu všedního dne

Frydrychová, Marie:
Malá škola lásky

Franzen, August; Fröhlich, Roland:
Malé dějiny církve

Kašparů, Jaroslav Max:
Malý kompas víry
(pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi)

Štampach, Odilo Ivan:
Malý přehled náboženství

Prekop, Jirina:
Malý tyran
co vlastně děti potřebují

Caffarel, Henry:
Manželství - společná cesta k Bohu
duchovní úvahy pro manžele, snoubence i ty, kdo je doprovázejí

Crabb, Larry:
Manželství je vztah

Manželství není přežitek
sborník

Simajchl, Ladislav:
Manželství v záběhu
cyklus promluv o radostech i trampotách prvních let manželství

Balthasar, Hans Urs von:
Maria

Pospíšil, Ctirad Václav:
Maria - mateřská tvář Boha

Schmidkonz, Theo:
Maria - postava víry
májové pobožnosti

Rahner, Hugo:
Maria a církev

Press, František:
Maria--
mariánská zjevení a poselství lidem 20. století

Thurian, Max:
Maria, matka Pána
(obraz církve)

Hradecká, Edita:
Maria, růže tajemná

Cantalamessa, Raniero:
Maria, zrcadlo církve

Mariánské modlitby

Benedikt:
Mariánské myšlenky

Cetkovský, Gorazd; Charouz, Jindřich Zdeněk:
Mariánské Vydří
300 let poutního místa a 100 let karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří

Kavička, Karel; Bradna, Jan; Gottfried, Libor; Lukeš, Zdeněk; Pojezdný, Michael; Šíma, Zdislav:
Mariánský sloup v Praze

Roger z Taizé; Tereza:
Marie matka smíření

Larisch, Jan:
Matka Františka Lechnerová
vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci

Allegri, Renzo:
Matka chudých
rozhovory s Matkou Terezou z Kalkaty

Tereza:
Matka Tereza
myšlenky na každý den

Di Lorenzo, Maria:
Matka Tereza - zář lásky

Langford, Joseph:
Matka Tereza a Panna Maria

Stone, Elaine Murray:
Maxmilián Kolbe
světec z Osvětimi

Meisner, Joachim:
Mé přátelství s Janem Pavlem II.

Lubac, Henri de:
Meditace o církvi

Sestra Emmanuel:
Medžugorje
dny války

Mezi Biblí a medicínou
sborník přednášek a stručná historie Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR

Quoist, Michel:
Mezi člověkem a Bohem

Torkington, David:
Milá Zuzano!
nastal čas pro renesanci křesťanství

Milosrdní dojdou milosrdenství
papež František s mládeží v Krakově : Světový den mládeže Krakov 2016

Bialas, Martin:
Milovat a trpět

De Mello, Anthony:
Minutová moudrost

Casper, Bernhard:
Míra lidství
Rosenzweig a Lévinas

Křivohlavý, Jaro:
Mít pro co žít

Křivancová, Ludmila:
Mixér

Porsch, Felix:
Mnoho hlasů - jedna víra

Ulmer-Stichel, Dörthe:
Moc a pokora
život Karla Boromejského

Grün, Anselm:
Moc nad bezmocí
rozvíjet vědomí vlastní ceny

Amorth, Gabriele; Zanini, Roberto Italo:
Mocnější než zlo
jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Modlit se člověk naučí jen modlitbou

Liguori, Alfonso Maria de:
Modlitba
účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme

Benedikt:
Modlitba

Grün, Anselm:
Modlitba jako setkání

Rock, Lois:
Modlitba Otče náš a Desatero
[Boží slovo pro nejmenší]

Angela Merici:
Modlitba s Andělou Merici
-srdce široké a plné touhy

Scarano, Angelo:
Modlitba s Biblí v ruce

Joly, Chantal:
Modlitba s Rogerem

Claude-Jean-Marie:
Modlitba v jazycích

Tugwell, Simon:
Modlitba: život s Bohem

Badeni, Joachim; Petrowa-Wasilewicz, Alina:
Modlitba? No problem!

Piťha, Petr:
Modlitby

Modlitby pro děti

Brown, Christy:
Moje levá noha

Brossier, François; Monneron, Danielle:
Moje první obrázková bible.

Brossier, François; Monneron, Danielle:
Moje první obrázková bible.

Häring, Bernhard:
Moje zkušenost s církví v Africe

Daniel-Ange:
Momentky ze života Jana Pavla II.

Maasburg, Leo:
Momentky ze života Matky Terezy

Koláček, Josef:
Moravské exultet

Lardon, Oskar:
Most k životu

Hildegarda z Bingenu:
Moudrost Hildegardy z Bingenu

Groulík, Karel:
Moudrosti pěti tisíc let

Doubrava, Dominik Josef:
Mozaika moudrosti

Stříbrný, Jan:
Mučedníci a oběti pro Krista
martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století

Benedikt:
Můj život

Jan Pavel:
Mulieris dignitatem
apoštolský list papeže Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku

Marný z Bludovic, Tomáš:
Murphyho zákony o církvi

Cantalamessa, Raniero:
My kážeme Krista ukřižovaného
velkopáteční rozjímání v bazilice svatého Petra

Špidlík, Tomáš:
My v Trojici
krátká trinitární esej

Cyril:
Mystagógické katechese

Körner, Reinhard:
Mystika prakticky

Pius:
Myšlenka na každý den

Stein, Edith:
Myšlenky a dopisy

Pereira, Alfonso:
Myšlenky a modlitby

Myšlenky moudrých o štěstí

Grün, Anselm:
Myšlenky na každý den

Tereza:
Myšlenky na každý den

Terezie:
Myšlenky na každý den

Fiala, Miloslav:
Myšlenky pro čas i nečas

Curtis, Brent; Eldredge, John:
Na cestě
putování krajinou vlastního srdce

Skoblík, Jiří:
Na cestě po Jeho stopách
Promluvy během roku

Balík, Jan:
Na cestě s mladými
o službě církve mladým lidem

Tardif, Emiliano:
Na nemocné budou vkládat ruce-
platí toto zaslíbení i pro dnešní církev?

Samuel:
Na ohnivém voze

Kosidowski, Zenon:
Na počátku bylo slovo

Svoboda, Bohumil:
Na straně národa
kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965-1989)

Zenger, Erich:
Na úpatí Sinaje
obrazy o Bohu v Prvním zákoně

Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost
renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu

Tichý, Radek; Vávra, Martin:
Náboženství z jiného úhlu

Sieberová, Jana:
Naděje na konci cesty
další příběhy hospice Duha

Benedikt:
Naděje pro Evropu?
církev a svět : stav, diagnózy, prognózy

Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria

Boulvin, Yves:
Naplněný život
abeceda partnerských vztahů

Naslouchejme srdcem
v tichu a sdílení přijímáme Boží slovo : [sborník prací členů komunity v Taizé

Campbell, Annejet:
Naslouchejte dětem

Nouwen, Henri J. M.:
Našel jsem domov

Návštěvy Jana Pavla II. u nás

Palán, Aleš; Svatošová, Marie:
Neboj se vrátit domů

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Neboj se!
jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka

Svatošová, Marie:
Něco nad námi musí být

Sigalini, Domenico:
Neformální prostředí evangelizace

Uhlová, Theresia-Benedicta:
Neměj strach
dětské modlitby

Laín Entralgo, Pedro:
Nemoc a hřích
od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze

Kreppold, Quido:
Nemocné stromy - nemocné duše

Pera, Heinrich; Weinert, Bernd:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Heinzmann, Josef:
Nepokoj lásky
Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

Nouwen, Henri J. M.:
Nesobeckou cestou
paradox následování Krista

Roger z Taizé:
Netušená radost

Bulgakov, Sergej Nikolajevič:
Nevěsta Beránkova
(o Boholidství)

Vácha, Marek Orko:
Nevyžádané rady mládeži

Torkington, David:
Neztrácet naději
o umění začínat stále znovu

Kopecký, Jaroslav:
Než všechno zapomenu

Abbé Pierre:
Nic než láska
abbé Pierre v rozhovoru s Helenou Amblardovou

Stinissen, Wilfrid:
Noc je mým světlem

Stinissen, Wilfrid:
Noc je mým světlem

Halík, Tomáš:
Noc zpovědníka
paradoxy malé víry v postoptimistické době

Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje
kongres FEECA, Budapešť 17.-19.10.1998

Prokeš, Josef:
Novéna k svatému Josefovi

Urban, Jan Evangelista:
Novéna s Janem Evangelistou Urbanem, OFM

Novéna s Marií Wardovou

Ward, Mary:
Novéna s Mary Ward

Novéna se ctihodným Martinem Středou SJ
(1587-1649)

Rahner, Karl; Welte, Bernhard:
Novou odvahu k ctnosti

Novozákonní apokryfy.

Novozákonní apokryfy.

Galvin, James J.:
Nový muž pro nový svět
vůně divokých dřínů

Mikulášek, František:
Nový Zákon
kristologie

Nový zákon
český ekumenický překlad

O Božím slově
[sborník přednášek

Herbst, Karel:
O Božím vedení s Karlem Herbstem

Guardini, Romano:
O duchu liturgie

Kodet, Vojtěch:
O eucharistii s Vojtěchem Kodetem

Piťha, Petr:
O lásce a službě sv. Anežky České

Šťastná, Kateřina:
O Marii

Grün, Anselm:
O mlčení

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Reinsberg, Jiří:
O mši svaté
upravený přepis kázání z let 1981-1990

Svatošová, Marie:
O naději s Marií Svatošovou

František; Skorka, Abraham:
O nebi a zemi
[papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století]

Guardini, Romano:
O posvátných znameních

Halík, Tomáš:
O přítomnou církev a společnost

O směřování katecheze v dnešní době
národní text pro orientaci katecheze ve Francii a principy její organizace

Rahner, Karl:
O svátostech v církvi
Meditace

Kubíček, Ladislav:
O svobodě

Kasper, Walter:
O víře

Benedikt; Messori, Vittorio:
O víře dnes
rozhovor s Vittoriem Messorim

Hradecká, Edita:
Obraťme se k Bohu =
Turn to God

Lonsdale, David:
Oči k vidění, uši k slyšení
úvod do ignaciánské spirituality

Kotas, Jan:
Od adventu do adventu
křesťanské putování rokem

Zani, Lorenzo:
Od večeře ke kříži
Ježíšova svobodná a poslušná smrt

Ziesche, Maria Calasanz:
Odkaz
po stopách bratra Heřmana : historický román

Kaňa, Jiří; Schrötterová, Pavla:
Odpusť

Caldélari, Henri:
Odpuštění, pramen života
proč a jak se zpovídat?

Main, John; Hrabovská, Zita:
Okamžik Krista
cestou meditace

Bossis, Gabrielle:
On a já
duchovní deník

Le Fay, Monika:
Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska

Klein, Karl:
Orientace
průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti

Halík, Tomáš:
Oslovit Zachea

Cantalamessa, Raniero:
Osm kroků ke štěstí
Ježíšova blahoslavenství

Crabb, Larry:
Osobnost člověka
její potřeby a cesty k jejich naplnění

Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu
pracovní překlad

Haas, Irmgard:
Ostatní děti smějí všechno
radíme rodičům při výchově dětí od 3 do 11 let

Ferrero, Bruno:
Osvěžení pro duši

Grün, Anselm:
Otcové pouště s Anselmem Grünem

Stinissen, Wilfrid:
Otče, odevzdávám se ti

Stimamiglio, Stefano:
Otec dětí ulice

Žaloudek, Peter:
Otec malomocných a Molokai
po stopách P. Damiána de Veuster

Armenti, Francesco:
Otevřené dopisy

Ovoce Ducha
5. celostátní setkání mládeže

Groppe, Lothar:
P. Michael Pro SJ
mexický uličník knězem a mučedníkem

Paulas, Jan; Kutil, Tomáš; Pintířová, Angelika:
Padá mi to z nebe

Holík, Martin:
Pane, ať slyším!

Piccarreta, Luisa:
Panna Maria v království Boží Vůle
rozjímání pro Dům Boží Vůle na měsíc květen

Duhamel, Marie:
Papež František

Lowney, Chris:
Papež František - umění vést
čemu nás učí první jezuitský papež

Ferrero, Bruno:
Paprsek slunce pro duši

Cantalamessa, Raniero:
Pascha
putování za nepomíjejícím

Musso, Bruno:
Passio Mariae
posvátné drama ve třech dějstvích s prologem a epilogem

Opatrný, Aleš:
Pastorační situace u nás
analýzy a výhledy

Jan Pavel:
Pastores dabo vobis
posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. "O výchově kněží v současných podmínkách" z 25. března 1992

Pastýřské listy 1918-1945

Kratochvíl, Jiří:
Páter Heřman Keymar
kapitoly ze života venkovského faráře

Rejchrt, Luděk:
Pavučiny

Tomášek, František:
Pedagogika
úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče

Hrbata, Josef:
Perly a chléb

Zvěřina, Josef:
Pět cest k radosti

Chapman, Gary D.:
Pět jazyků lásky

Jan Pavel:
Píseň o třpytu vody
Verše a scénické meditace

Hünermann, Wilhelm:
Píseň v plamenech
Příběh ugandských mučedníků

Po stopách kapucínských svatých
kapucínský kalendář svatých, blahoslavených, ctihodných a služebníků Božích

Procházková, Stanislava:
Pod zelenou vlajkou, aneb, Zdravotní sestrou v Libyi

Ferrero, Bruno:
Pohlazení pro duši

Pojď a následuj mě
témata pro společenství mládeže

Pojďte za mnou
určeno dětem ve věku od osmi do deseti let, jejich rodičům, kněžím, katechetům a všem ostatním, kteří s dětmi pracují

Urban, Jan Evangelista; Mlčoch, Lubomír; Janoušek, Jan; Sůva, Jiří:
Politika jako evangelizace
Dr. František Nosek a dnešek

Pomazáni olejem radosti
promluvy při mších se svěcením olejů

Renč, Václav:
Popelka nazaretská

Benedikt:
Porta fidei =
Brána k víře : apoštolský list daný motu proprio k vyhlášení Roku víry [z 11. října 2011]

Marguerite:
Poselství Milosrdné lásky malým duším

Grün, Anselm:
Poselství shůry
50 andělských inspirací pro všední den

Křivohlavý, Jaro; Kaczmarczyk, Stanislav:
Poslední úsek cesty

Judák, Viliam:
Postní a velikonoční zamyšlení

Campbell, Ross:
Potřebuji tvou lásku

Carretto, Carlo:
Poušť uprostřed města

Odehnal, František:
Poutní místa Moravy a Slezska

Ignác z Loyoly:
Poutník
vlastní životopis sv. Ignáce z Loyoly

Buob, Hans:
Povoláni k vydanosti
evangelní rady

Packer, J. I.:
Poznanie Boha

Keating, Thomas:
Pozvání k lásce
cesta křesťanské kontemplace

John, Cyril:
Pozvání k přímluvné modlitbě

Pozvání na cestu
příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve

Grün, Anselm:
Pracovat i žít
napětí mezi profesním a osobním životem

Benedikt:
Pravda, hodnoty a moc
prubířské kameny pluralistické společnosti

Ziesche, Maria Calasanz:
Prázdné ruce

Diviš, Jan:
Pražská Loreta

Minařík, František Kliment:
Pražští mučedníci

Marchetti, Gianluca; Airoldi, Francesco:
Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy
pomůcka pro formátory, vychovatele a pastorační pracovníky

Reinsberg, Jiří:
Probíhejte Jeruzalém a sviťte

Vácha, Marek Orko:
Probouzení

Hrdlička, Josef:
Probuď se, citero a harfo
úvahy a meditace nad žalmy

Moriau, Bernadette:
Proč já?
příběh zázračného uzdravení v Lurdech

Gumbel, Nicky:
Proč Ježíš?

Day, David:
Proč nebýt dospělý?

Pangrazzi, Arnaldo:
Proč právě já?

Powell, John:
Proč žít, proč umírat?
zápas o živou víru v odlidštěném světě

Herbstrith, Waltraud:
Prodlévání před Bohem
s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Edith Stein

Kánský, Alois:
Procházka kostelem
malý průvodce pro děti

Halík, Tomáš:
Prolínání světů
ze života světových náboženství

Jeroným:
Protože navždy trvá dlouho...

Alvarová, Alexandra:
Průmysl lži
propaganda, konspirace a dezinformační válka

Lewis, C. S.:
Průvodce modlitbou
dopisy Malcolmovi

Enroth, Ronald M.:
Průvodce sektami a novými náboženstvími

Lustiger, Jean-Marie:
První kroky v modlitbě

Houkal, Jan:
První svaté přijímání

Leist, Marielene:
První zkušenost s Bohem

Matějka, Miroslav Pacifik:
Prvopočátky kapucínského řádu

Kadlec, Jaroslav:
Přehled českých církevních dějin.

Kadlec, Jaroslav:
Přehled českých církevních dějin.

Leakey-Hofmeyr, Agnes:
Překročit násilí
(historie krutosti, naděje a odpuštění)

Jan Pavel:
Překročit práh naděje

Kosidowski, Zenon:
Příběhy Mrtvého moře

Badegruber, Bernd; Pirkl, Friedrich:
Příběhy pomáhají s problémy
metodika a 60 příběhů pro mateřské školy, základní školy a rodiče

Pellegrino, Pino:
Příběhy pro osvěžení duše

Ferrero, Bruno:
Příběhy pro potěchu duše

Vácha, Marek Orko:
Příběhy z jiného vesmíru

Press, František:
Přijď, Duchu Svatý
7. dodatek k publikaci Maria... Mariánská zjevení a poselství lidem 20. století

Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání
[uspořádáno podle Kancionálu, společného zpěvníku českých a moravských diecézí]

Šipr, Květoslav; Šiprová, Helena:
Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství

Šipr, Květoslav:
Přirozené plánování rodičovství
Teplotní metoda řízení početí

Šipr, Květoslav:
Přirozené plánování rodičovství
teplotní metoda řízení početí

Příručka pro varhaníky

Přísloví krále Šalomouna
NBK

Piťha, Petr:
Přišla jsem vám sloužit
životní příběh S.M. Elišky Pretschnerové, OSF

Tyl, Heřman Josef:
Psancem
[vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla]

Říčan, Pavel:
Psychologie náboženství a spirituality

Frossard, André:
Ptali jste se na Boha
Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí

Půst ve Svatém roce milosrdenství
zamyšlení ke svátosti smíření

Stinissen, Wilfrid:
Putování k pravdě

Trobisch, Ingrid:
Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž

Vries, Anne de:
Radost pro všechny
Novozákonní příběhy

Uhlová, Theresia-Benedicta:
Raduji se s tebou
dětské modlitby

Daniel-Ange:
Raněný pastýř

Reconciliatio et paenitentia
posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. O smíření a pokání v dnešním poslání církve z 2. prosince 1984

Vanier, Jean:
Rodí se nová naděje
(čím je a má být komunita)

Mongin, Hélène:
Rodiče Terezie z Lisieux

Graubner, Jan:
Rok s církví

Men‘, Aleksandr Vladimirovič:
Rozbít led
křesťan ve společnosti : (výbor z díla)

Bernanos, Georges:
Rozhovory karmelitánek

Kudlová, Klára:
Rozhovory s dědečkem

Buob, Hans:
Růst v modlitbě
Cesta obrácení : Přednášky

Jan od Kříže:
Růženec

Terezie:
Růženec se svatou Terezií z Lisieux

Siostrzonek, Prokop:
Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem

Hahn, Scott; Hahn, Kimberly:
Řím, sladký domov
naše cesta do katolické církve

Nouwen, Henri J. M.:
S hořícím srdcem
rozjímání o eucharistickém životě

Opatrný, Aleš; Kutil, Tomáš:
S Pánem Bohem se žije naživo

Salvatoria
almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka

Sborník teologických statí

Guigo:
Scala paradisi =
Stupně k ráji

Wolf, Notker:
Sedm hlavních ctností

Tomlin, Graham:
Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat

Oke, Janette:
Sen lásky

Sestra Marie Marta Chambonová, laická sestra v klášteře Navštívení Panny Marie v Chambéry ve Francii a pobožnost k sv. ranám Pána našeho Ježíše Krista

Gilbert, Guy:
Setkání s Marií

Castronovo, Filippa:
Seznamujeme se s Písmem svatým

Lachmanová, Kateřina:
Síla přímluvné modlitby

Omartian, Stormie:
Síla rodičovské modlitby

Seelhöfer, Dorothee:
Simone Weilová
filosofka - odborářka - mystička

Schlickmann, Dorothea M.:
Skrytá léta
dětství a mládí patera Josefa Kentenicha (1885-1910)

Fausti, Silvano:
Skutky apoštolů

Kohut, Vojtěch:
Slabikář vnitřní modlitby
po způsobu sv. Terezie z Ávily

Kunetka, František:
Slavnost našeho vykoupení
nástin liturgické teologie

Rahner, Karl:
Slova do mlčení

Speyr, Adrienne von:
Slova na kříži

Slovník biblické kultury
[pomocná kniha pro výuku společenskovědních a estetickovýchovných předmětů ve SŠ a gymnáziích]

De Fiores, Stefano:
Slovník spirituality

Attwater, Donald:
Slovník svatých

Špidlík, Tomáš:
Slovo a obraz

Němcová, Eva:
Sluneční barevné pohádky

Polášek, František:
Služebnice Boží Anička Zelíková
život a ctnosti

Piťha, Petr:
Slyšte slovo a zpívejte píseň
život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu

Cencini, Amedeo:
Směrem k jádru
jak doprovázet mladé lidi k středobodu života

Škarvada, Jaroslav:
Smlouva nová a věčná
meditace o eucharistické oběti

Grün, Anselm:
Smrt v životě člověka

Grün, Anselm:
Sny na duchovní cestě

Sociální encykliky (1891-1991)

Budínová, Jana:
Sochař a restaurátor Karel Stádník
dílo, vzpomínky, dokumentace

Pape, Markus:
Sólo Jiřího Letova
život a činnost důstojníka generálního štábu a experta na lágry podle archivních dokumentů a jeho deníků

Cuskelly, E. J.:
Současná spiritualita
duchovní život z hlediska současné psychologie

Sheldrake, Philip:
Spiritualita a historie
úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života

Grün, Anselm; Seuferling, Alois:
Spiritualita stvoření
čtyři cesty k budoucnosti

Grün, Anselm; Dufner, Meinrad:
Spiritualita zdola

Špidlík, Tomáš:
Spiritualita, formácia & kultúra
(zborník Centro Aletti)

Honč, Petr:
Spojenci i rivalové
církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630-1782)

Kotyk, Jiří:
Spor o revizi Husova procesu

Ladame, Jean:
Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky
o pravém smyslu pobožnosti Srdce Ježíšova

Pfau, Ruth:
Srdce má své důvody--
lékařka a řeholnice pomáhá v Pákistánu

Gilbert, Guy:
Srdce v ohni
život kněze uprostřed současného světa

Ströbinger, Rudolf; Nešvera, Karel:
Stalo se v adventu
"čihošťský zázrak"

Mikulášek, František:
Starý zákon co nám říká

Tretera, Rajmund Jiří:
Stát a církve v České republice

Hrdlička, Josef:
Strmou stezkou
biblické podněty k rozjímání při cestách přírodou

Halík, Tomáš:
Stromu zbývá naděje
krize jako šance

Stručný místopis mariánské úcty v Čechách a na Moravě

Opatrný, Aleš:
Stůl slova
zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků : cyklus B

Opatrný, Aleš:
Stůl slova
zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků.

Opatrný, Aleš:
Stůl slova
zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků.

Dachovský, Karel:
Sv. Alžběta Durynská

Dachovský, Karel:
Sv. Karel Boromejský
1538-1584

Lainati, Chiara Augusta:
Svatá Klára z Assisi

Špidlík, Tomáš:
Svatá Melánie
úsvit nových dějin

Hobizal, František:
Svatá země s Františkem Hobizalem

Buben, Milan; Kučera, Rudolf; Kukla, Otakar Aleš:
Svatí spojují národy
portréty evropských světců

Kodet, Vojtěch:
Svatodušní novéna

Grün, Anselm:
Svátost kněžství

Giglioni, Paolo:
Svátosti Krista a církve
souzvuk mezi Bohem a člověkem

Stoddard, Charles Warren:
Svatý Antonín z Padovy

Vopřada, David:
Svatý Augustin
vánoční promluvy

Grün, Anselm:
Svatý Benedikt z Nursie
učitel duchovního života

Polc, Jaroslav V.:
Svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Pavel II.

Parisciani, Gustavo:
Svatý Josef Kopertinský
patron studentů

Josemaría Escrivá de Balaguer:
Svatý růženec

Chesterton, G. K.:
Svatý Tomáš Akvinský

Porubčan, Jozef:
Svědectví pravdě
meditace nad Písmem

Tunák, Pavel:
Svědectví z Golgoty
vzpomínky na 10 let v Gulagu

Penna, Anna:
Svědek Boží lásky
rozjímáme se svatým farářem arským

Weigel, George:
Svědek naděje
životopis papeže Jana Pavla II

Remeš, Prokop:
Svědkové Jehovovi, nebo Bible?
příručka křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými

Guardini, Romano:
Svět a osoba

Svět liturgie
slovník základní církevní terminologie

Polc, Jaroslav V.:
Světice Anežka Přemyslovna

Benedikt:
Světlo světa
papež, církev a znamení doby

Hünermann, Wilhelm:
Syn brusiče nožů

Rush, Myron D.:
Syndrom vyhoření

Synoda biskupů o zasvěceném životě
poselství synody, deník účastníka

Duka, Dominik:
Škola vnitřní modlitby

Hoffmann, Josef; May, F. E.; Schmutzerová, Emilie:
Šťastné manželství
kniha mravní výchovy a zdravotních rad pro manžele, snoubence a vychovatele

Oke, Janette:
Štěstí lásky

Lustiger, Jean-Marie:
Tajemství eucharistie
mše svatá

Powell, John:
Tajemství setrvání v lásce

Pospíšil, Ctirad Václav:
Tajemství srdce vtěleného syna
nástin teologie boholidského srdce Páně

Péguy, Charles:
Tajemství svatých neviňátek
[mystéria

Chevreau, Guy:
Tančíme, protože neumíme létat

Wagner, Paolo:
Tati, kde bydlí Bůh?
jak odpovídat na dětské otázky o víře

Rahner, Karl; Vorgrimler, Herbert:
Teologický slovník

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Boublík, Vladimír:
Teologie dějin spásy

Jan Pavel:
Teologie těla
katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu

Holková, Marie:
Tisíc tomu let

Wilmer, Heiner:
To jsi můj Bůh?
i kněz vystavuje svou víru otázkám

Halík, Tomáš:
Tomáš Halík
ptal jsem se cest : rozhovor

Halík, Tomáš:
Tomáš Halík
ptal jsem se cest

Janšta, Josef:
Tomášek.

Balthasar, Hans Urs von:
Trojitý věnec

Ahern, Patrick V.:
Tři dary Terezie z Lisieux

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus:
Tvá láska rostla se mnou
Terezie z Lisieux, génius Ducha

František od Panny Marie:
Tvář svaté Panny

Bloom, Anthony:
Tvůrčí modlitba

Úcta k životu.

Učitel víry. III., Bůh svatého Jana od Kříže [1995]

Balthasar, Hans Urs von:
Učitelka prostoty
spiritualita svaté Terezie z Lisieux

Cantalamessa, Raniero:
Ukřižovaný Kristus
velkopáteční rozjímání (1996-2001)

Kner, Anton:
Umění všedního dne
křesťanské ctnosti všedního dne

Augustyn, Józef; Słup, Lucyna:
Umět přijmout vlastní život

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Umírání znamená loučení
o křesťanském poselství smrti

Dachovský, Karel:
Umlčený zvon

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci

Mráček, František:
Usmíření - mír
[podle poselství Panny Marie v Medžugorji

Mauriac, François:
Utrpení a štěstí křesťana

Masini, Mario:
Úvod do "lectio divina"
teologie, metoda, spiritualita, praxe

Hörster, Gerhard; Taschnerová, Yvona:
Úvod do Nového zákona

Duka, Dominik:
Úvod do Písma svatého Starého zákona

František Saleský:
Úvod do zbožného života

Vodičková, Stanislava:
Uzavírám vás do svého srdce
životopis Josefa kardinála Berana

Marsch, Michael:
Uzdravování skrze svátosti

Mullier, Charles:
Už jim nerozumíme?
život a víra dospívajících

Herbst, Karel:
V Boží blízkosti

Augustyn, Józef:
V jeho ranách
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : třetí týden

Boisson, Benjamin:
V krvi je život
neobvyklá cesta ke kněžství

Grün, Anselm:
V půli cesty
střední věk jako duchovní úkol

Graubner, Jan:
V tichu

Jandourek, Jan; Malý, Václav:
Václav Malý
cesta za pravdou

Lubich, Chiara:
Vánoce

Stein, Edith:
Vánoční tajemství
Vtělení lidstva

Špidlík, Tomáš:
Vatikánské promluvy
nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem : cyklus B (2008-2009)

Špidlík, Tomáš:
Vatikánské promluvy
nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem : cyklus A (2010-2011)

Philippe, Jacques:
Ve škole Ducha svatého

Mucha, Ignác:
Ve víru víry

Halík, Tomáš:
Večerní modlitby

Le Fort, Gertrud von:
Věčná žena

Oke, Janette:
Věčný odkaz lásky

Oke, Janette:
Věčný slib lásky

Augustyn, Józef:
Vedeni Bohem
praxe duchovního vedení

Linhartová, Benedikta:
Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis

Urban, Jan Evangelista:
Velká obnova o kontemplaci

Kubíček, Ladislav:
Velké tajemství
manželství jako umělecké dílo

Abeln, Reinhard; Kner, Anton:
Věřím, doufám, miluji
Co dělá křesťana křesťanem

Ivančić, Tomislav:
Vezmi svůj kříž a následuj mě
setkání s Ježíšem na křížové cestě

Neuwirth, Vladimír:
Vcházení do Evropy
(ze zápisníku emigranta)

McDowell, Josh:
Více než tesař

Häring, Bernhard:
Viděl jsem tvé slzy
útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké

Augustyn, Józef:
Viděli jsme Pána
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : čtvrtý týden

Karásek, Svatopluk; Hájek, Štěpán; Plzák, Michal:
Víno tvé výborné
rozhovory

Otčenášek, Karel:
Víra je můj pevný hrad
rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli

Ponsard, Christine:
Víra v rodině

Amorth, Gabriele:
Vítězit Boží mocí
vzpomínky známého exorcisty

Anderson, Neil T.:
Vítězství nad temnotou

Mydlík:
Voda se čistí, aneb, Mladý muž a pražské jaro

Talafantová, Česlava:
Volba je jen na nás
křížová cesta

Toufar, Josef:
Vrátíme se do otcovské náruče

Schnackenburg, Rudolf:
Všechno zmůže, kdo věří
kázání na hoře a Otčenáš

Bissi, Anna:
Všemocné emoce?
jak poznat a zvládat vlastní emoce

Kubíček, Ladislav:
Vůle Boží - zbožná fráze?

Výběr křesťanských písní a modliteb pro použití ve vězeních

Molinié, Marie Dominique:
Vybírám si všechno
život a poselství Terezie z Lisieux

Rupnik, Marko Ivan:
Vybrané otázky z antropologie
člověk a vzkříšení

Martini, Carlo Maria:
Vydán lidem do rukou
rozjímání o Kristově utrpení

Piťha, Petr:
Výchova, naděje společnosti

Výklady ke Starému zákonu.

Ferland, Francine:
Vývoj dítěte
otázky a odpovědi

Roger z Taizé:
Vyvolit si lásku

Vrbacký, Petr:
Vzhůru k vodám
adventní a vánoční promluvy

Urban, Jan Evangelista:
Vzrůst ke Kristu.

Urban, Jan Evangelista:
Vzrůst ke Kristu.

Kuchař, Leo:
Vždyť jsem to já
rozhovory s Ježíšem Kristem před svatostánkem

YOUCAT
česky : katechismus katolické církve pro mladé

Lengerke, Georg von; Schrömges, Dörte:
YOUCAT
česky : modlitební knížka pro mladé

Meuser, Bernhard; Baer, Nils:
YOUCAT
česky : příprava na biřmování

Škarvada, Jaroslav:
Z archivu pastýře exulantů

Hlaváčová, Ivana; Cerrito, Lia:
Z Boží kanceláře

Amorth, Gabriele:
Za jedním úsměvem
blahoslavená Alexandrina Maria de Costa

Sire, James W.:
Za novými světy
průvodce světovými názory

Fesch, Jacques:
Za pět hodin uvidím Ježíše
deník z vězení

Mikulášek, František:
Za zdí a bez zdí

Schneeberger, Vilém:
Začněme u Adama, aneb, Okřídlená biblická rčení

Fantiš, Alfred:
Záhada turínského plátna
příběh smrti ukřižovaného

Rahner, Karl:
Základy křesťanské víry
uvedení do pojmu křesťanství

Kubíček, Ladislav:
Zapaluji?

Kubalík, Josef:
Zápas o pojetí církve

Bradna, Antonín:
Zaradoval jsem se-
útržky ze života

Read, Sally:
Zářivá temnota noci
příběh jedné konverze

Lewis, C. S.:
Zaskočen radostí
podoba mého dřívějšího života

Zukić, Tereza:
Zastav se!
dopisy Pánu Bohu a jeho pozemskému personálu

Augustyn, Józef:
Zástupy žasly nad jeho učením
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : syntéza

Venden, Morris L.:
Zázrak obrácení

Zuchniewicz, Paweł:
Zázraky Jana Pavla II.

Schlink, Basilea:
Zbraň modlitby
o bohatství milosti modlitby

Dobson, James C.:
Zdravá rodina

Grün, Anselm; Dufner, Meinrad:
Zdraví jako duchovní úkol

Amorth, Gabriele:
Zlí duchové a exorcismy

Weinreb, Friedrich:
Znamení života
hebrejská abeceda podle židovské tradice

Špidlík, Tomáš:
Znáš Boha Otce?

Špidlík, Tomáš:
Znáš Ducha svatého?

Špidlík, Tomáš:
Znáš Krista?

Krčmář, Luděk; Procházka, Zdeněk; Soukup, Jan:
Zničené kostely =
Vernichtete Kirchen

Konzal, Jan:
Zpověď tajného biskupa

Piťha, Petr:
Zpověď, svátost smíření

Ivereigh, Austen:
Zraněný pastýř
papež František a jeho zápas o obrácení katolické církve

Jan Kassián:
Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí

Merton, Thomas:
Žádný člověk není ostrov

Žalmy
český ekumenický překlad Bible ve velkém písmu

Martini, Carlo Maria:
Žena svého lidu
poslání ženy v církvi

Peroutková, Michaela:
Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní

Hofmanová, Antonie:
Žijeme jen jednou
životní příběh statečné ženy

Křížková, Marie Rút:
Žít jako znamení
rozhovory s Josefem Zvěřinou

Halík, Tomáš:
Žít s tajemstvím
podněty k promýšlení víry

Halík, Tomáš:
Žít v dialogu
podněty k promýšlení víry

Teresa de Jesús:
Život

Kubíček, Ladislav:
Život - největší umělecké dílo

Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR

Vácha, Marek Orko; Satoria, Karel:
Život je sacra zajímavej

Papini, Giovanni:
Život Krista

Cantalamessa, Raniero:
Život pod vládou Kristovou

Carothers, Merlin R.:
Život v nových dimenzích

Cencini, Amedeo:
Život v usmíření

Fořt, Karel Jaroslav:
Život voněl člověčinou
Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem

Auclair, Marcelle:
Životopis Terezie z Avily

Gaucher, Guy:
Životopis Terezie z Lisieux
(1873-1897)