« zpět
admin »

Prolínání světů

ze života světových náboženství

od

Halík, Tomáš

obsah: Hinduismus, buddhismus, židovství, křesťanství a islám, těmto světovým náboženstvím je věnována kniha T. Halíka, spjatá s cyklem televizních pořadů ČT z roku 2006. Nejedná se o žádné odborné, teologické výklady. Náboženství jsou zde sledována v reálném světě, jako součást životního stylu a myšlení. Vysvětlující pojednání doplňují často úvahy a zamyšlení autora, osobní zkušenosti z putování po stopách posvátna (včetně fotografií). T. Halík, katolický kněz, teolog, sociolog a religionista, zde navazuje na svá předešlá díla a kniha obsahuje i to, co se do televizního cyklu nevešlo. První část je věnována úvahám o povaze a proměnách náboženství v našem světě, možnostem mezináboženského dialogu. Následující kapitoly se soustřeďují na rituály přechodu v jednotlivých náboženstvích, na posvátno a jeho uctívání. Závěrečný oddíl nastiňuje problematická témata: násilí a náboženství, nová náboženství a pseudonáboženství, ale také možnosti dialogu mezi jednotlivými náboženstvími. Text doplňuje bohatý obrazový materiál.

další info: Tomáš Halík

vydání: Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 279 s.


oddíl: teologie

předmětová hesla: světová náboženství; náboženské učení; náboženský život; duchovní život; rituály a obřady; náboženství a společnost; posvátná místa; mezináboženský dialog

předmětové kategorie: Náboženství

žánry: monografie; úvahy

Halík, Tomáš. Prolínání světů: ze života světových náboženství. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 279 s. ISBN 80-7106-834-9.