« zpět
admin »

Stát a církve v České republice

od

Tretera, Rajmund Jiří

obsah: Autor - odborník na církevní právo - se v úvodních kapitolách zabývá dějinným vývojem vztahu státu a církví - zejména v epoše od osvícenství do současnosti. Další kapitoly rozebírají konfesní právo a jeho proměny, charakterizují český systém toto práva a právní postavení církví. Zajímavá je i kapitola, která se zabývá vnitřní organizací jednotlivých církví v České republice. Závěrečné kapitoly se přímo obracejí k sekularizačním aktivitám - vztahem církví a kultury, poměrem k pracovnímu právu; dále palčivá otázka financování církví a restitucí církevního majetku. Poslední kapitoly se věnují duchovní pomoci ve veřejných institucích a manželskému právu. - Doplněno bibliografií. Pouchovv O4c

další info: Jiří Rajmund Tretera

vydání: Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 156 s.


oddíl: teologie

předmětová hesla: stát a církev; křesťanské církve; konfesní právo

předmětové kategorie: Politika a náboženství. Vztahy mezi církví a státem

žánry: studie

Tretera, Rajmund Jiří. Stát a církve v České republice. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 156 s. ISBN 80-7192-707-4.