« zpět
admin »

Uzavírám vás do svého srdce

životopis Josefa kardinála Berana

od

Vodičková, Stanislava

obsah: Životopis přibližuje osobnost Josefa kardinála Berana a komplexně zachycuje jeho osud a dílo v kontextu zlomových událostí 20. stol. Po úvodních kapitolách následují tři hlavní části knihy: česká společnost a osud Josefa Berana v období po Mnichovské dohodě a v období nacistické okupace Československa (věznění v koncentračním táboře Dachau), poválečné období, perzekuce církví a internace českého primase, který odmítl podřídit katolickou církev komunistické moci. Beranův život se uzavírá v r. 1969 v Římě, kam mohl odjet až v r. 1965 na základě dohody Vatikánu a příslušných čs. orgánů.

další info: Stanislava Vodičková

vydání: Druhé, doplněné vydání. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2018. 415 stran.


oddíl: životopisy

předmětová hesla: kardinálové; arcibiskupové; pastorace; církevní život; nacismus; komunismus; náboženská perzekuce; stát a církev; náboženská emigrace; historické prameny

předmětové kategorie: Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie; Biografie

žánry: biografie

Vodičková, Stanislava. Uzavírám vás do svého srdce: životopis Josefa kardinála Berana. Druhé, doplněné vydání. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2018. 415 stran. ISBN 978-80-87912-67-6.