« zpět
admin »

Kuřák Bible

drsný životní příběh bývalého mukla

od

Buntz, Wilhelm

obsah: Příběh bývalého vězně, který se „prokouřil“ stránkami Bible až k obrácení a odpuštění.

další info: Wilhelm Buntz ; z německého originálu Der Bibelraucher přeložil Štěpán Sirovátka

vydání: 1. vydání. Praha: Paulínky, 2023. 263 stran.


oddíl: životopisy

předmětová hesla: sociální pracovníci; vězni; náboženští konvertité; křesťané; kriminalita mládeže; životní problémy; výkon trestu; sociální pomoc; náboženské konverze; křesťanská víra; odpuštění

předmětové kategorie: Pastorální teologie; Biografie

žánry: autobiografie

Buntz, Wilhelm. Kuřák Bible: drsný životní příběh bývalého mukla. 1. vydání. Praha: Paulínky, 2023. 263 stran. ISBN 978-80-7450-441-9.