« zpět
admin »

Christifideles laici

posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988

od

Jan Pavel

obsah: List se zamýšlí nad posláním a účastí laiků na životě ve společnosti církve, nad jejich spoluzodpovědností za církev a jejich výchovou a vzděláváním.

další info: Jan Pavel II. ; obálka a graf. úprava Pavel Vodička

vydání: 1. vyd. Praha: Zvon, 1990. 126 s.


oddíl: církevní dokumenty

Jan Pavel. Christifideles laici: posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988. 1. vyd. Praha: Zvon, 1990. 126 s. ISBN 80-7113-024-9.