« zpět
admin »

Žít v dialogu

podněty k promýšlení víry

od

Halík, Tomáš

obsah: Druhý díl svých (částečně upravených) citátů rozdělil autor do 7 kapitol, které se věnují sociologickým, historiografickým a politologickým reflexím křesťanství. První, rozsáhlejší kapitola, se zabývá především dialogem (mezi křesťanskými denominacemi, mezináboženským dialogem a dialogem církve se současnou společností). Další kapitoly pojednávají o církvi a dějinách křesťanství, o sekularizaci, o vztahu křesťanství a politiky, o vztahu české společnosti k náboženství, a o vztahu víry a humoru. Citáty vybral autor ze svých 12 knih, 2 statí a 2 článků, které vyšly v letech 2000-2014. Určeno studentům teologie, kteří se zajímají o Halíkovo dílo, a také všem zájemcům o společenskovědní reflexi křesťanství.

další info: Tomáš Halík

vydání: Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 169 s.


oddíl: spiritualita

předmětová hesla: křesťanská víra; dialog; mezináboženský dialog; církevní dějiny; náboženství a společnost; náboženství a politika; kultura a náboženství; sekularizace; národní mentalita

předmětové kategorie: Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie

žánry: úvahy; výňatky

Halík, Tomáš. Žít v dialogu: podněty k promýšlení víry. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 169 s. ISBN 978-80-7422-286-3.