« zpět
admin »

Ptali jste se na Boha

Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí

od

Frossard, André

obsah: Na základě vlastních prožitků a zkušeností odpovídá autor věřícím i nevěřícím na otázky o smyslu lidské existence, o víře a Bohu, o významu Bible aj.

další info: André Frossard ; Z franc. přel. Eva Špinková ; Obálka a graf. úprava Martina Špinková

vydání: 1. vyd. Praha: Portál, 1992. 120 s.


oddíl: spiritualita

žánry: úvahy

Frossard, André. Ptali jste se na Boha: Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí. 1. vyd. Praha: Portál, 1992. 120 s. ISBN 80-85282-27-5.