« zpět
admin »

Příručka pro varhaníky

 

obsah: Karel Cikrle a Jiří Sehnal, autoři příručky pro varhaníky, podávají pohled na vývoj liturgiky, seznamují s liturgickým kalendářem a liturgickými útvary (křest, biřmování, pomazání nemocných, manželství ad.), osvětlují význam hudby v liturgii (zpěv a hudba při bohoslužbách) a podávají stručný přehled dějin chrámové katolické hudby. Knihu doplňují notové příklady, základní prameny a literatura, seznam knih k používání a přílohy. Závěr tvoří časová tabulka k podanému přehledu dějin chrámové katolické hudby.

další info:

vydání: Druhé, nezměněné vydání. Rosice: Gloria, 1999. 195 stran.


oddíl: ostatní

předmětová hesla: varhany; liturgika; liturgická hudba; církevní hudba; dějiny hudby

předmětové kategorie: Církevní hudba. Duchovní hudba. Náboženská hudba

žánry: příručky

Příručka pro varhaníky. Druhé, nezměněné vydání. Rosice: Gloria, 1999. 195 stran. ISBN 80-86200-23-X.