« zpět
admin »

Církevní dějiny.

od

Suchánek, Drahomír; Drška, Václav

obsah: Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny. Publikace představuje jak politicko-církevní vývoj jednotlivých křesťanských denominací v novověku, tak utváření spirituality, liturgie, řeholního života či teologie. Nabízí potřebné informace nejen všem zájemcům o hlubší poznání církve a jejího vývoje, ale zaujme také studenty vysokoškolských společenskovědních, teologických či právních oborů. Nakladatelská anotace.

další info: Drahomír Suchánek, Václav Drška

vydání: Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 502 stran.


oddíl: dějiny

předmětová hesla: církevní dějiny; křesťanská spiritualita; křesťanská teologie; křesťanská liturgie; reformace; osvícenství; sociální změna; křesťanské církve; organizace a struktura církve; křesťanství a společnost; křesťanství a politika

předmětové kategorie: Dějiny křesťanské církve

žánry: kolektivní monografie

Suchánek, Drahomír; Drška, Václav. Církevní dějiny.. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 502 stran. ISBN 978-80-247-3720-1.