« zpět
admin »

Církev a peníze

nový pohled na financování našich farností

od

White, Michael; Corcoran, Tom

obsah: Kniha se zamýšlí nad pohledem církve na peníze a přináší nový pohled na financování farností. Autoři zde nevedou abstraktní disputace ani neanalyzují financování celé církve. Dávají užitečné náměty, jak smysluplně financovat poslání církve v konkrétní farnosti. Farnost je klíčovým místem, kde se uskutečňuje poslání církve a kde se formuje zdravý vztah k penězům. Kniha je určena farářům, pastoračním asistentům, účetním i těm, kdo ve farnostech nesou odpovědnost za organizaci a financování; členům farních, pastoračních a ekonomických rad, dárcům, manažerům a dalším profesím. Chce povzbudit k přehodnocení dosavadních fundraisingových aktivit a inspirovat k ekonomickému i duchovnímu ozdravění farnosti.

další info: Michael White, Tom Corcoran ; z anglického originálu ChurchMoney ... přeložila Jana Dominika Pláteníková

vydání: V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2022. 229 stran.


oddíl: pastorační

předmětová hesla: katolické farnosti; katolické farnosti; katolické farnosti; katolické církve; fundraising; církevní správa; správa majetku; stát a církev; křesťanství a společnost

předmětové kategorie: Křesťanské církve, sekty, denominace

žánry: monografie; příručky

White, Michael; Corcoran, Tom. Církev a peníze: nový pohled na financování našich farností. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2022. 229 stran. ISBN 978-80-7566-103-6.