« zpět
admin »

Noc zpovědníka

paradoxy malé víry v postoptimistické době

od

Halík, Tomáš

obsah: Eseje o tom, jak vidí svět této doby člověk, který je zvyklý naslouchat druhým. Vyjadřuje se k aktuálním tématům uplynulého roku a zabývá se duchovními a společenskými problémy současnosti. Popisuje údobí krizí i údobí obnovy v myšlení člověka, v dějinách náboženství, v dějinách křesťanství i v tradici křesťanského myšlení.

další info: Tomáš Halík

vydání: Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 252 s.


oddíl: spiritualita

předmětová hesla: křesťanská víra; křesťanský život; katolicismus; křesťanství a společnost; postmoderní společnost; multikulturalismus; věda a víra; masmédia

předmětové kategorie: Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie

žánry: eseje

Halík, Tomáš. Noc zpovědníka: paradoxy malé víry v postoptimistické době. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 252 s. ISBN 80-7106-777-6.