« zpět
admin »

Duch liturgie

od

Benedikt

obsah: Cíl liturgie stejně jako cíl stvoření spočívá ve světě svobody a lásky, ve zbožštění. Tím se však v pohledu kosmickém objevuje rozměr historický: kosmos není nějakým druhem uzavřené budovy, není schránkou spočívající v sobě samé, schránkou, v níž mohou eventuálně probíhat dějiny. Sám je pohybem od počátku k cíli... Historická liturgie křesťanství je a zůstává ve své podstatě kosmická a právě tak se projevuje v celé své velikosti. V tom spočívá jedinečná novost křesťanství, která od sebe neodpuzuje dosavadní hledání náboženských dějin, nýbrž do sebe pojímá všechny existující motivy světových náboženství a zůstává s nimi tímto způsobem spojena.

další info: Joseph kardinál Ratzinger ; [z německého originálu ... přeložili Petr a Markéta Kolářovi]

vydání: Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2006. 205 s.


oddíl: teologie

předmětová hesla: katolická liturgie; liturgická symbolika; umění a náboženství; liturgické obřady; církevní rok

předmětové kategorie: Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

žánry: pojednání

Benedikt. Duch liturgie. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2006. 205 s. ISBN 80-7364-032-5.