« zpět
admin »

Biřmování

cesta ke křesťanské dospělosti

od

Houkal, Jan

obsah: Příručka českého katolického kněze je určena katolíkům, kteří se připravují na svátost biřmování, i kněžím, kteří biřmování provádějí.

další info: Jan Houkal

vydání: Vydání první. Praha: Portál, 2017. 141 stran.


oddíl: spiritualita

předmětová hesla: Bůh a člověk; Duch svatý; duchovní dary; svátost biřmování; katolická víra; křesťanský život; biblické citáty

předmětové kategorie: Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

žánry: populárně-naučné publikace; příručky

Houkal, Jan. Biřmování: cesta ke křesťanské dospělosti. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 141 stran. ISBN 978-80-262-1201-0.