« zpět
admin »

YOUCAT

česky : příprava na biřmování

od

Meuser, Bernhard; Baer, Nils

další info: připravil YOUCAT tým Augsburg Bernhard Meuser, Nils Baer ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková]

vydání: Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 109 s.


oddíl: katechismy

předmětová hesla: svátost biřmování; učení katolické církve; katolická víra; křesťanský život; Bůh a člověk; katolická liturgie; katecheze; výchova mládeže; katechismy

předmětové kategorie: Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život

žánry: příručky

Meuser, Bernhard; Baer, Nils. YOUCAT: česky : příprava na biřmování. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 109 s. ISBN 978-80-7195-680-8.