« zpět
admin »

Lipnická bible

štít víry v neklidných časech pozdního středověku

 

obsah: Popis okolností vzniku, výzdoby, textu a knihovědný rozbor tzv. Lipnické bible, kodexu, jehož vznik spadá do období počátku 15. století. Textová část publikace zařazuje mj. rukopis do dobového historiografického kontextu českých zemí.

další info: Lucie Doležalová, Karel Pacovský (edd.)

vydání: Vydání první. V Okrouhlici: vlastním nákladem spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2021. 357 stran.


oddíl: dějiny

předmětová hesla: biblické verze; latinské rukopisy; iluminované rukopisy; pergamenové rukopisy; středověké rukopisy; glosované rukopisy; marginálie; knižní umění

předmětové kategorie: Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla

žánry: kolektivní monografie; jubilejní publikace

Lipnická bible: štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Vydání první. V Okrouhlici: vlastním nákladem spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2021. 357 stran. ISBN 978-80-908223-0-6.