« zpět
admin »

Katechetické spisy

od

Augustin

obsah: Katechetické spisy svatého Augustina odrážejí praxi církve té doby, ačkoli v mnohém ji přesahují a obohacují. Novým prvkem oproti předešlým křesťanským filozofům je historický výklad dějin spásy, na němž Augustin teprve staví systematický výklad křesťanského učení. Nechybí ani zajímavé psychologické a didaktické postřehy. Soubor obsahuje tyto spisy: "O náboženském vyučování katechumenů", "Kázání ke katechumenům o Vyznání víry", "Vavřincova příručka o víře, naději a lásce" a "O křesťanském boji". - Texty Augustinových spisů jsou provázeny odkazy na Bibli a doplněny údaji o historických okolnostech jejich vzniku.

další info: svatý Augustin ; [z latiny přeložili Marie Kyralová ... et al.]

vydání: Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2005. 176 s.


oddíl: katechismy

předmětová hesla: katecheze; katechetika; křest; duchovní vedení; křesťanská víra; křesťanský život; křesťanské učení; patristické texty; biblické citáty

předmětové kategorie: Křesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie

žánry: pojednání

Augustin. Katechetické spisy. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2005. 176 s. ISBN 80-85929-78-3.