Abbé Pierre:
Nic než láska
abbé Pierre v rozhovoru s Helenou Amblardovou

Abeln, Reinhard:
Co dělá člověka člověkem
"Kdybych však neměl lásku-"

Abeln, Reinhard:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Abeln, Reinhard:
Jak se vyrovnám se stářím?
deset zlatých rad

Abeln, Reinhard:
Láska začíná doma
myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově

Abeln, Reinhard:
Modlit se člověk naučí jen modlitbou

Abeln, Reinhard:
Neboj se!
jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka

Abeln, Reinhard:
Umírání znamená loučení
o křesťanském poselství smrti

Abeln, Reinhard:
Věřím, doufám, miluji
Co dělá křesťana křesťanem

Adam, Adolf:
Liturgický rok
historický vývoj a současná praxe

Adam, Adolf:
Liturgika
křesťanská bohoslužba a její vývoj

Adams, F. T.:
Cesta k člověku
aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika

Adamska, Janina Immakulata:
Milosrdenství, chudoba, radost
příběh svaté Alžběty Uherské, lantkraběnky durynské

Adrian, Luc:
Františkáni z Bronxu

Ahern, Patrick V.:
Tři dary Terezie z Lisieux

Airoldi, Francesco:
Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy
pomůcka pro formátory, vychovatele a pastorační pracovníky

Albisetti, Valerio:
Jak překonat ostych a strach

Albisetti, Valerio:
Jak se modlit srdcem

Albisetti, Valerio:
Jak žít šťastně

Allegri, Renzo:
Matka chudých
rozhovory s Matkou Terezou z Kalkaty

Alvarová, Alexandra:
Průmysl lži
propaganda, konspirace a dezinformační válka

Amorth, Gabriele:
Mocnější než zlo
jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu

Amorth, Gabriele:
Vítězit Boží mocí
vzpomínky známého exorcisty

Amorth, Gabriele:
Za jedním úsměvem
blahoslavená Alexandrina Maria de Costa

Amorth, Gabriele:
Zlí duchové a exorcismy

Anderson, Neil T.:
Vítězství nad temnotou

Andres, Stefan:
Velký příběh Bible

Angela Merici:
Modlitba s Andělou Merici
-srdce široké a plné touhy

Armenti, Francesco:
Otevřené dopisy

Attwater, Donald:
Slovník svatých

Auclair, Marcelle:
Životopis Terezie z Avily

Augustin:
Katechetické spisy

Augustyn, Józef:
Čtvrthodinka upřímnosti
úvod do modlitby denního zpytování svědomí

Augustyn, Józef:
Dej mi napít
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : druhý týden

Augustyn, Józef:
Deprese

Augustyn, Józef:
Kde jsi, Adame?
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : první týden

Augustyn, Józef:
Křivda, odpuštění, smíření

Augustyn, Józef:
Mají nám co říci?
rozhovory vedené Józefem Augustynem

Augustyn, Józef:
Umět přijmout vlastní život

Augustyn, Józef:
V jeho ranách
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : třetí týden

Augustyn, Józef:
Vedeni Bohem
praxe duchovního vedení

Augustyn, Józef:
Viděli jsme Pána
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : čtvrtý týden

Augustyn, Józef:
Zástupy žasly nad jeho učením
rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly : syntéza

Badegruber, Bernd:
Příběhy pomáhají s problémy
metodika a 60 příběhů pro mateřské školy, základní školy a rodiče

Badeni, Joachim:
Modlitba? No problem!

Baer, Nils:
YOUCAT
česky : příprava na biřmování

Balík, Jan:
Cesta k domovu
svědectví o diecézních centrech života mládeže

Balík, Jan:
Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu
texty a komentáře k problematice tzv. Istanbulské úmluvy

Balík, Jan:
Jan Pavel II. v dialogu s mladými

Balík, Jan:
Máš na víc
život je umění, kterému se učíme od mládí

Balík, Jan:
Na cestě s mladými
o službě církve mladým lidem

Balík, Jan:
Neboj se, jen věř!
biblické katecheze a svátost smíření pro mladé lidi

Balík, Jan:
Objevit tajemství růžence

Balling, Adalbert Ludwig:
Léčivá síla modlitby
léčba modlitbou : modlitba a uzdravení : modlitba pomáhá uzdravovat

Balthasar, Hans Urs von:
Maria

Balthasar, Hans Urs von:
Trojitý věnec

Balthasar, Hans Urs von:
Učitelka prostoty
spiritualita svaté Terezie z Lisieux

Beauchamp, Paul:
Hovory o Písmu svatém

Benedikt:
365 dní s Benediktem XVI.

Benedikt:
Benedikt z Nursie
otec západního mnišství : esej

Benedikt:
Boží světlo v naší době
meditace k církevnímu roku

Benedikt:
Bůh a svět
víra a život v naší době

Benedikt:
Caritas in veritate =
Láska v pravdě : encyklika o integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě

Benedikt:
Deus caritas est
encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. [biskupům, kněžím a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o křesťanské lásce

Benedikt:
Duch liturgie

Benedikt:
Ježíš Nazaretský

Benedikt:
Ježíš Nazaretský.

Benedikt:
Joseph kardinál Ratzinger
křesťanství na přelomu tisíciletí

Benedikt:
Mariánské myšlenky

Benedikt:
Modlitba

Benedikt:
Můj život

Benedikt:
Naděje pro Evropu?
církev a svět : stav, diagnózy, prognózy

Benedikt:
O víře dnes
rozhovor s Vittoriem Messorim

Benedikt:
Porta fidei =
Brána k víře : apoštolský list daný motu proprio k vyhlášení Roku víry [z 11. října 2011]

Benedikt:
Pravda, hodnoty a moc
prubířské kameny pluralistické společnosti

Benedikt:
Světlo světa
papež, církev a znamení doby

Beneš, Petr:
Křížová cesta v čase války

Bergadano, Elena:
Faustyna Kowalská
apoštolka Božího Milosrdenství

Berger, Rupert:
Liturgický slovník

Bermejo, José Carlos:
Další příběhy pro uzdravení duše

Bernanos, Georges:
Rozhovory karmelitánek

Bialas, Martin:
Milovat a trpět

Bič, Miloš:
Co nevíš o Bibli
úvod do studia Starého a Nového zákona

Bič, Miloš:
Výklady ke Starému zákonu.

Bissi, Anna:
Všemocné emoce?
jak poznat a zvládat vlastní emoce

Blažek, Pavel:
Jedno tělo
co se mění a nemění v katolickém učení o manželství?

Blažek, Petr:
Duchovní střed Evropy
dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020

Bloom, Anthony:
Tvůrčí modlitba

Boccardo, Renato:
Jan Pavel II., mladí lidé a Světové dny mládeže
rozhovory s Mons. Renatem Boccardem

Bodo, Murray:
Cesta světem, cesta nitrem
duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi

Boháč, Zdeněk:
Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999

Bohušová, Dominika Jana:
Křížová cesta

Boisson, Benjamin:
V krvi je život
neobvyklá cesta ke kněžství

Bonhome, A. de:
Chvála slávy: podněty k duchovnímu životu

Bosmans, Phil:
Láska dělá divy

Bossis, Gabrielle:
On a já
duchovní deník

Boublík, Vladimír:
Teologie dějin spásy

Boulad, Henri:
Dimenze lásky

Boulvin, Yves:
Naplněný život
abeceda partnerských vztahů

Bours, Johannes:
Ježíš se ho zeptal

Bradna, Antonín:
Zaradoval jsem se-
útržky ze života

Bradna, Jan:
Mariánský sloup v Praze

Brezinka, Wolfgang:
Filozofické základy výchovy

Brossier, François:
Moje první obrázková bible.

Brossier, François:
Moje první obrázková bible.

Brown, Christy:
Moje levá noha

Buben, Milan:
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích.

Buben, Milan:
Svatí spojují národy
portréty evropských světců

Budínová, Jana:
Sochař a restaurátor Karel Stádník
dílo, vzpomínky, dokumentace

Bulgakov, Sergej Nikolajevič:
Nevěsta Beránkova
(o Boholidství)

Buntz, Wilhelm:
Kuřák Bible
drsný životní příběh bývalého mukla

Buob, Hans:
Dary Ducha svatého

Buob, Hans:
Povoláni k vydanosti
evangelní rady

Buob, Hans:
Růst v modlitbě
Cesta obrácení : Přednášky

Caffarel, Henry:
Manželství - společná cesta k Bohu
duchovní úvahy pro manžele, snoubence i ty, kdo je doprovázejí

Caldélari, Henri:
Odpuštění, pramen života
proč a jak se zpovídat?

Campbell, Annejet:
Naslouchejte dětem

Campbell, Ross:
Hledám svou cestu

Campbell, Ross:
Potřebuji tvou lásku

Cantalamessa, Raniero:
Dech božského Ducha

Cantalamessa, Raniero:
Eucharistie - naše posvěcení
tajemství poslední večeře

Cantalamessa, Raniero:
Chudoba

Cantalamessa, Raniero:
Maria, zrcadlo církve

Cantalamessa, Raniero:
My kážeme Krista ukřižovaného
velkopáteční rozjímání v bazilice svatého Petra

Cantalamessa, Raniero:
Osm kroků ke štěstí
Ježíšova blahoslavenství

Cantalamessa, Raniero:
Pascha
putování za nepomíjejícím

Cantalamessa, Raniero:
Ukřižovaný Kristus
velkopáteční rozjímání (1996-2001)

Cantalamessa, Raniero:
Život pod vládou Kristovou

Carothers, Merlin R.:
Život v nových dimenzích

Carretto, Carlo:
A Bůh viděl, že je to dobré

Carretto, Carlo:
Dopisy z pouště

Carretto, Carlo:
Poušť uprostřed města

Casper, Bernhard:
Míra lidství
Rosenzweig a Lévinas

Castronovo, Filippa:
Seznamujeme se s Písmem svatým

Cencini, Amedeo:
Směrem k jádru
jak doprovázet mladé lidi k středobodu života

Cencini, Amedeo:
Život v usmíření

Cerrito, Lia:
Z Boží kanceláře

Cetkovský, Gorazd:
Mariánské Vydří
300 let poutního místa a 100 let karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří

Ciardi, Fabio:
Jít za Kristem
kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání

Cikrle, Vojtěch:
-aby mohlo vyrůst něco krásnějšího

Ciszek, Walter J.:
On mne vede

Claude-Jean-Marie:
Modlitba v jazycích

Clévenot, Michel:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Comastri, Angelo:
Anděl mi řekl
Maria vypráví--

Cool, Michel:
František
papež z Nového světa

Coppa, Giovanni:
Buďte věrní
homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997)

Corcoran, Tom:
Církev a peníze
nový pohled na financování našich farností

Costa, Michi:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Courtois, Gaston:
Důvěrně s Ježíšem
k meditaci, k díkučinění, k návštěvě nejsvětější svátosti

Courtois, Gaston:
Když Pán promlouvá k srdci

Crabb, Larry:
Manželství je vztah

Crabb, Larry:
Osobnost člověka
její potřeby a cesty k jejich naplnění

Curtis, Brent:
Na cestě
putování krajinou vlastního srdce

Cuskelly, E. J.:
Současná spiritualita
duchovní život z hlediska současné psychologie

Cyril:
Mystagógické katechese

Dahler, Étienne:
Jeruzalém v dějinách spásy
svaté město ve světle Starého a Nového zákona

Dachovský, Karel:
Alexia Gonzáles - Barros y Gonzáles

Dachovský, Karel:
Sv. Alžběta Durynská

Dachovský, Karel:
Sv. Karel Boromejský
1538-1584

Dachovský, Karel:
Umlčený zvon

Daniel-Ange:
Momentky ze života Jana Pavla II.

Daniel-Ange:
Raněný pastýř

Dauzet, Dominique-Marie:
Krátký životopis sv. Norberta

Day, David:
Proč nebýt dospělý?

De Fiores, Stefano:
Slovník spirituality

De Mello, Anthony:
K pramenům =
Wellsprings : kniha duchovních cvičení

De Mello, Anthony:
Minutová moudrost

Di Lorenzo, Maria:
Matka Tereza - zář lásky

Di Mare, Franco:
Lovil smrt, našel život
nový začátek vyhořelého reportéra v Sarajevu

Diviš, Jan:
Pražská Loreta

Dobraczyński, Jan:
Stín Otce
příběh o Josefovi z Nazaretu

Dobson, James C.:
Zdravá rodina

Doležal, Miloš:
Jako bychom dnes zemřít měli
drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara

Donghi, Antonio:
Gesta a slova
úvod do symbolické mluvy liturgie

Dostatni, Tomasz:
Dominik Duka
tradice, která je výzvou

Doubrava, Dominik Josef:
Mozaika moudrosti

Drápal, Dan:
Bible, okultismus a politika
čtyři stati Dana Drápala

Drápal, Dan:
Co s penězi
biblický pohled na hospodaření

Drška, Václav:
Církevní dějiny.

Drška, Václav:
Církevní dějiny.

Dufner, Meinrad:
Spiritualita zdola

Dufner, Meinrad:
Zdraví jako duchovní úkol

Duhamel, Marie:
Papež František

Duka, Dominik:
Dominik Duka
tradice, která je výzvou

Duka, Dominik:
Škola vnitřní modlitby

Duka, Dominik:
Úvod do Písma svatého Starého zákona

Dyrek, Krzysztof:
Kněžské a řeholní povolání
rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt)

Eldredge, John:
Na cestě
putování krajinou vlastního srdce

Eliade, Mircea:
Dějiny náboženského myšlení.

Eliade, Mircea:
Dějiny náboženského myšlení.

Elliott, Michele:
Jak ochránit své dítě

Enn, Josef:
Exercicie a Písmo svaté
přehled biblických míst pro důležitá témata duchovních cvičení

Enomiya-Lassalle, Hugo M.:
Kam se ubírá člověk

Enroth, Ronald M.:
Průvodce sektami a novými náboženstvími

Ernstová, Stanislava:
Cestou všeobecného kňazstva

Evely, Louis:
Krédo
promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucaulda

Faber, Petr:
Krátký život, dlouhé cesty

Fadelle, Joseph:
Cena, kterou zaplatíš

Falletti, Cesare:
Hlas jemného vánku
vnitřní život a vztah s Bohem

Fankhauser, Gottfried:
Příběhy dosud živé

Fantiš, Alfred:
Záhada turínského plátna
příběh smrti ukřižovaného

Fausti, Silvano:
Skutky apoštolů

Faustyna Kowalska:
Ježíši, důvěřuji ti!
výbor modliteb blahoslavené sestry Faustyny

Ferland, Francine:
Vývoj dítěte
otázky a odpovědi

Ferrari, Curzia:
Černý rytíř
román o Ignáci z Loyoly

Ferrero, Bruno:
Květiny pro duši

Ferrero, Bruno:
Osvěžení pro duši

Ferrero, Bruno:
Paprsek slunce pro duši

Ferrero, Bruno:
Pohlazení pro duši

Ferrero, Bruno:
Příběhy pro potěchu duše

Fesch, Jacques:
Za pět hodin uvidím Ježíše
deník z vězení

Fiala, Miloslav:
Myšlenky pro čas i nečas

Fietz, Klara:
Jen Tebe

Filipi, Pavel:
Křesťanstvo
historie, statistika, charakteristika křesťanských církví

Finger, Anny:
Bůh nás volá
učebnice náboženství pro 5. třídu

Finger, Kurt:
Bůh nás volá
učebnice náboženství pro 5. třídu

Fišer, Zdeněk Cyril:
Dobrodružství třetího věku

Fišerová, Věnceslava:
Cestou za Kristem
křížové cesty pro dospělé

Fizzotti, Eugenio:
Jak dosáhnout opravdové svobody

Flaherty, Daniel L.:
On mne vede

Fontana, Umberto:
Člověk a zasvěcení
v duchu Dona Bosca po sto letech od jeho smrti

Fořt, Karel Jaroslav:
Život voněl člověčinou
Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem

František:
O nebi a zemi
[papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století]

František od Panny Marie:
Tvář svaté Panny

František Saleský:
Úvod do zbožného života

Franzen, August:
Malé dějiny církve

Frielingsdorf, Karl:
Falešné představy o Bohu
jejich vznik, odhalení a překonání

Fröhlich, Roland:
Dva tisíce let dějin církve

Fröhlich, Roland:
Malé dějiny církve

Frossard, André:
Bůh je, já jsem ho potkal
Je jiný svět

Frossard, André:
Ptali jste se na Boha
Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí

Frouz, Martin:
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Frydrychová, Marie:
Malá škola lásky

Fuchs, Adolf:
Boží láska žije

Gaeta, Saverio:
Dech božského Ducha

Galvin, James J.:
Nový muž pro nový svět
vůně divokých dřínů

Gaucher, Guy:
Životopis Terezie z Lisieux
(1873-1897)

Giesen, Heinz:
Kniha Zjevení apoštola Jana

Giglioni, Paolo:
Svátosti Krista a církve
souzvuk mezi Bohem a člověkem

Gilbert, Guy:
Bratr vyvržených
kněz na pařížské periferii

Gilbert, Guy:
Setkání s Marií

Gilbert, Guy:
Srdce v ohni
život kněze uprostřed současného světa

Gilles, Anthony E.:
Lidé cesty
příběh lásky v Novém zákoně

Gilles, Anthony E.:
Lidé smlouvy
příběh věrnosti ve Starém zákoně

Gilles, Anthony E.:
Lidé víry
příběh středověké církve

Gillièron, Bernard:
Bible nespadla z nebe
(strhující historie jejího zrození)

Giordano, Renato:
Chceš být křesťanem?
nabídka víry pro mládež i dospělé

Gottfried, Libor:
Mariánský sloup v Praze

Graubner, Jan:
Cesta světla
velikonoční pobožnost

Graubner, Jan:
Rok s církví

Graubner, Jan:
V tichu

Graz, John:
Vyhrát život

Grocholl, Wolfgang:
Joseph Martin Nathan
caritas Christi urget nos : život a dílo muže překračujícího hranice

Groppe, Lothar:
P. Michael Pro SJ
mexický uličník knězem a mučedníkem

Groulík, Karel:
Moudrosti pěti tisíc let

Gruber, Elmar R.:
Děti se ptají na Boha

Grulich, Tomáš:
K nám chodí Ježíšek

Grün, Anselm:
Biblické obrazy o vykoupení

Grün, Anselm:
Buď dobrý sám k sobě

Grün, Anselm:
Bydlet v domě lásky
krátké meditace o lásce

Grün, Anselm:
Cesty ke svobodě
duchovní život jako cvičení ve vnitřní svobodě

Grün, Anselm:
Duchovní terapie a křesťanská tradice
čtrnáct svatých pomocníků

Grün, Anselm:
Exercicie pro všední den

Grün, Anselm:
Jak znovu najít radost?

Grün, Anselm:
Moc nad bezmocí
rozvíjet vědomí vlastní ceny

Grün, Anselm:
Modlitba jako setkání

Grün, Anselm:
Myšlenky na každý den

Grün, Anselm:
O mlčení

Grün, Anselm:
Otcové pouště s Anselmem Grünem

Grün, Anselm:
Poselství shůry
50 andělských inspirací pro všední den

Grün, Anselm:
Pracovat i žít
napětí mezi profesním a osobním životem

Grün, Anselm:
Smrt v životě člověka

Grün, Anselm:
Sny na duchovní cestě

Grün, Anselm:
Spiritualita stvoření
čtyři cesty k budoucnosti

Grün, Anselm:
Spiritualita zdola

Grün, Anselm:
Svátost kněžství

Grün, Anselm:
Svatý Benedikt z Nursie
učitel duchovního života

Grün, Anselm:
V půli cesty
střední věk jako duchovní úkol

Grün, Anselm:
Zdraví jako duchovní úkol

Guardini, Romano:
Konec novověku
pokus o orientaci

Guardini, Romano:
O duchu liturgie

Guardini, Romano:
O modlitbě
uvedení do školy křesťanské modlitby

Guardini, Romano:
O posvátných znameních

Guardini, Romano:
Svět a osoba

Guigo:
Scala paradisi =
Stupně k ráji

Gumbel, Nicky:
Proč Ježíš?

Haas, Irmgard:
Ostatní děti smějí všechno
radíme rodičům při výchově dětí od 3 do 11 let

Hahn, Kimberly:
Řím, sladký domov
naše cesta do katolické církve

Hahn, Scott:
Řím, sladký domov
naše cesta do katolické církve

Hájek, Miloslav:
Evangelium podle Matouše.

Hájek, Štěpán:
Víno tvé výborné
rozhovory

Halík, Tomáš:
Co je bez chvění, není pevné
labyrintem světa s vírou a pochybností

Halík, Tomáš:
Noc zpovědníka
paradoxy malé víry v postoptimistické době

Halík, Tomáš:
O přítomnou církev a společnost

Halík, Tomáš:
Oslovit Zachea

Halík, Tomáš:
Prolínání světů
ze života světových náboženství

Halík, Tomáš:
Salvatoria II
umění v kostele : almanach ke 20. výročí obnovení akademické pastorace u Nejsvětějšího Salvátora v Praze

Halík, Tomáš:
Stromu zbývá naděje
krize jako šance

Halík, Tomáš:
Tomáš Halík
ptal jsem se cest : rozhovor

Halík, Tomáš:
Tomáš Halík
ptal jsem se cest

Halík, Tomáš:
Večerní modlitby

Halík, Tomáš:
Žít s tajemstvím
podněty k promýšlení víry

Halík, Tomáš:
Žít v dialogu
podněty k promýšlení víry

Häring, Bernhard:
Jde to i jinak
Cesty k novým vztahům v církvi

Häring, Bernhard:
Láska je víc než přikázání

Häring, Bernhard:
Moje zkušenost s církví v Africe

Häring, Bernhard:
Viděl jsem tvé slzy
útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké

Hasmandová, Vojtěcha:
Jsem v dlani Boží
dopisy z vězení

Hauser-Schöner, Isabella:
Děti potřebují prarodiče

Hays, Edward:
Malá duchovní dobrodružství
podněty pro spiritualitu všedního dne

Heinzmann, Josef:
Nepokoj lásky
Alfons Maria de Liguori (1696-1787)

Hejzlar, Samuel Jan:
Jak je pravda v Ježíšovi?

Hengsbach, Friedhelm:
Cesta k člověku
aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika

Herbst, Karel:
Karel Herbst
rozhovor s pražským světícím biskupem

Herbst, Karel:
O Božím vedení s Karlem Herbstem

Herbst, Karel:
V Boží blízkosti

Herbstrith, Waltraud:
Prodlévání před Bohem
s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Edith Stein

Hes, Pepa:
(Z)povídačky

Hildegarda z Bingenu:
Moudrost Hildegardy z Bingenu

Hinn, Benny:
Dobré ráno, Duchu svatý

Hinnebusch, William A.:
Dějiny Řádu kazatelů

Hlaváčová, Ivana:
Z Boží kanceláře

Hlinka, Anton:
Když rozkvete rumiště
životopisná črta Nancy Hamiltonové

Hlouch, Josef:
Křížová cesta za rodiny

Hobizal, František:
Annáš

Hobizal, František:
Svatá země s Františkem Hobizalem

Hock, Konrad:
Čtvero povah

Hoffmann, Josef:
Šťastné manželství
kniha mravní výchovy a zdravotních rad pro manžele, snoubence a vychovatele

Hofmanová, Antonie:
Žijeme jen jednou
životní příběh statečné ženy

Hochmann, František:
Když mluvili proroci
rozdělený Davidův dům na království judské a izraelské

Holík, Martin:
Pane, ať slyším!

Holková, Marie:
Tisíc tomu let

Holota, Benedikt:
Co mi dala rodná ves
vzpomínky nejstaršího rodáka : (mini autobiografie)

Holota, Benedikt:
Hovory na nemocničním lůžku

Holt, John Caldwell:
Jak se děti učí

Holtz, Traugott:
Ježíš z Nazareta

Honč, Petr:
Spojenci i rivalové
církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630-1782)

Horák, Werner Václav:
Jak se mě Bůh dotýkal

Hörster, Gerhard:
Úvod do Nového zákona

Houkal, Jan:
Biřmování
cesta ke křesťanské dospělosti

Houkal, Jan:
První svaté přijímání

Houška, Petr Alkantara:
České františkánství

Hrabovská, Zita:
Okamžik Krista
cestou meditace

Hradecká, Edita:
Maria, růže tajemná

Hradecká, Edita:
Obraťme se k Bohu =
Turn to God

Hrbata, Josef:
Klíč ke Starému zákonu

Hrbata, Josef:
Perly a chléb

Hrdlička, Josef:
Probuď se, citero a harfo
úvahy a meditace nad žalmy

Hrdlička, Josef:
Strmou stezkou
biblické podněty k rozjímání při cestách přírodou

Hronek, Josef:
Tak pravil Kristus
Slova Božského učitele z evangelií

Hülsebusch, Bernhard:
Jak se volí papež
konkláve včera a dnes

Hünermann, Wilhelm:
Píseň v plamenech
Příběh ugandských mučedníků

Hünermann, Wilhelm:
Syn brusiče nožů

Chapman, Gary D.:
Pět jazyků lásky

Charouz, Jindřich Zdeněk:
Mariánské Vydří
300 let poutního místa a 100 let karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří

Chesterton, G. K.:
Svatý Tomáš Akvinský

Chevreau, Guy:
Tančíme, protože neumíme létat

Chlumský, Jan:
Bůh je láska
pro přípravu snoubenců a obnovu manželství

Chlumský, Jan:
Vzory křesťanského života

Christenson, Larry:
Křesťanská Rodina

Ignác z Loyoly:
Poutník
vlastní životopis sv. Ignáce z Loyoly

Immediata, Beatrice:
Doktor Moscati
svatý lékař z Neapole

Ivančić, Tomislav:
Vezmi svůj kříž a následuj mě
setkání s Ježíšem na křížové cestě

Ivereigh, Austen:
Zraněný pastýř
papež František a jeho zápas o obrácení katolické církve

Jan Kassián:
Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí

Jan od Kříže:
Růženec

Jan Pavel:
Bůh mi tě dal
meditace na téma "nezištný dar"

Jan Pavel:
Centesimus annus
Encyklika Jana Pavla II. k stému výročí encykliky Rerum novarum z 1.května 1991

Jan Pavel:
Dar a tajemství
k padesátému výročí mého kněžství

Jan Pavel:
Christifideles laici
posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988

Jan Pavel:
Laborem exercens
encyklika Jana Pavla II. o lidské práci ze 14. září 1981

Jan Pavel:
Mulieris dignitatem
apoštolský list papeže Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku

Jan Pavel:
Paměť a identita
rozhovory na přelomu dvou tisíciletí

Jan Pavel:
Pastores dabo vobis
posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. "O výchově kněží v současných podmínkách" z 25. března 1992

Jan Pavel:
Píseň o třpytu vody
Verše a scénické meditace

Jan Pavel:
Překročit práh naděje

Jan Pavel:
Teologie těla
katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu

Jančařík, Zdeněk:
Čerstvá voda pro duši

Jandourek, Jan:
Václav Malý
cesta za pravdou

Janoušek, Jan:
Politika jako evangelizace
Dr. František Nosek a dnešek

Jansen, Bernhard:
Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století

Janšta, Josef:
Advent
čtení na každý den pro děti i celé rodiny

Janšta, Josef:
Tomášek.

Jeroným:
Protože navždy trvá dlouho...

Jirásko, Luděk:
Církevní řády a kongregace v zemích českých

John, Cyril:
Pozvání k přímluvné modlitbě

Johnson, Luke Timothy:
Evangelium podle Lukáše

Johnson, Paul:
Ježíš
životopis pro 21. století

Johnston, William:
Hledání nové spirituality
setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku

Joly, Chantal:
Modlitba s Rogerem

Josemaría Escrivá de Balaguer:
Cesta

Josemaría Escrivá de Balaguer:
Jít s Kristem
homilie

Josemaría Escrivá de Balaguer:
Svatý růženec

Joyeux, Henri:
City, sexualita, AIDS

Judák, Viliam:
Postní a velikonoční zamyšlení

Kabeláč, Jan:
Základy křesťanské víry

Kaczmarczyk, Stanislav:
Poslední úsek cesty

Kadlec, Jaroslav:
Dějiny katolické církve

Kadlec, Jaroslav:
Přehled českých církevních dějin.

Kadlec, Jaroslav:
Přehled českých církevních dějin.

Kalista, Zdeněk:
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
listy z dějin české gotiky

Kalný, Mojmír:
Církevní majetek a restituce

Kaňa, Jiří:
Odpusť

Kánský, Alois:
Procházka kostelem
malý průvodce pro děti

Karásek, Svatopluk:
Víno tvé výborné
rozhovory

Kasper, Walter:
Evangelium o rodině
úvodní projev k připravované synodě o rodině

Kasper, Walter:
O víře

Kašparů, Jaroslav Max:
Malý kompas víry
(pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi)

Kavička, Karel:
Mariánský sloup v Praze

Keating, Thomas:
Pozvání k lásce
cesta křesťanské kontemplace

Kenny, Anthony:
Co je víra?

Kettner, Jiří:
Dějiny pražské arcidiecéze v datech

Kiechle, Stefan:
Jak zacházet s mocí

Kirchschläger, Walter:
Jak porozumět Bibli
úvod do Starého a Nového zákona

Klein, Karl:
Orientace
průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti

Kléméns z Alexandreie:
Který boháč bude spasen?

Kner, Anton:
Co dělá člověka člověkem
"Kdybych však neměl lásku-"

Kner, Anton:
Čas pro druhého
myšlenky, podněty, příklady

Kner, Anton:
Jak se vyrovnám se stářím?
deset zlatých rad

Kner, Anton:
Modlit se člověk naučí jen modlitbou

Kner, Anton:
Neboj se!
jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka

Kner, Anton:
Umění všedního dne
křesťanské ctnosti všedního dne

Kner, Anton:
Umírání znamená loučení
o křesťanském poselství smrti

Kner, Anton:
Věřím, doufám, miluji
Co dělá křesťana křesťanem

Kodet, Vojtěch:
Křesťanství a okultní praktiky
25 otázek a odpovědí

Kodet, Vojtěch:
O eucharistii s Vojtěchem Kodetem

Kodet, Vojtěch:
Svatodušní novéna

Kohut, Vojtěch:
Slabikář vnitřní modlitby
po způsobu sv. Terezie z Ávily

Koláček, Josef:
Moravské exultet

Kolář, Petr:
Hovory s Petrem Kolářem

König, Franz:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Konzal, Jan:
Křesťanovy slepé uličky

Konzal, Jan:
Zpověď tajného biskupa

Kopecký, Jaroslav:
Než všechno zapomenu

Körner, Reinhard:
Mystika prakticky

Kosidowski, Zenon:
Na počátku bylo slovo

Kosidowski, Zenon:
Příběhy Mrtvého moře

Köster, Peter:
Hledejte moji tvář
od slov k mlčení, cesta ke kontemplaci

Kotas, Jan:
Od adventu do adventu
křesťanské putování rokem

Kotyk, Jiří:
Spor o revizi Husova procesu

Koudelka, Vladimír J.:
Dominik
zvěstování Božího slova

Kožuch, Mieczyslaw:
Kněžské a řeholní povolání
rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt)

Kratochvíl, Jiří:
Páter Heřman Keymar
kapitoly ze života venkovského faráře

Krčmář, Luděk:
Zničené kostely =
Vernichtete Kirchen

Kremer, Jacob:
Křesťan na prahu třetího tisíciletí

Kreppold, Quido:
Nemocné stromy - nemocné duše

Křivancová, Ludmila:
Mixér

Křivohlavý, Jaro:
Mít pro co žít

Křivohlavý, Jaro:
Poslední úsek cesty

Křížková, Marie Rút:
Kniha víry, naděje a lásky

Křížková, Marie Rút:
Žít jako znamení
rozhovory s Josefem Zvěřinou

Kubalík, Josef:
Zápas o pojetí církve

Kubíček, Ladislav:
Až k prolití krve
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Kubíček, Ladislav:
O svobodě

Kubíček, Ladislav:
Velké tajemství
manželství jako umělecké dílo

Kubíček, Ladislav:
Vůle Boží - zbožná fráze?

Kubíček, Ladislav:
Zapaluji?

Kubíček, Ladislav:
Život - největší umělecké dílo

Kubíková, Jiřina:
Křesťanský domov

Kučera, Pavel:
Lágr

Kučera, Rudolf:
Svatí spojují národy
portréty evropských světců

Kudlová, Klára:
Rozhovory s dědečkem

Kuchař, Leo:
Vždyť jsem to já
rozhovory s Ježíšem Kristem před svatostánkem

Kukla, Otakar Aleš:
Svatí spojují národy
portréty evropských světců

Kunetka, František:
Slavnost našeho vykoupení
nástin liturgické teologie

Kurovský, Miroslav:
Byl jsem ve službách zla
svědectví z vězení o vysvobozující moci

Kuthan, Jiří:
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
svatyně českých patronů a králů

Kutil, Tomáš:
Padá mi to z nebe

Kutil, Tomáš:
S Pánem Bohem se žije naživo

Lacourt, Jacques:
Odvaha k víře.

Ladame, Jean:
Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky
o pravém smyslu pobožnosti Srdce Ježíšova

Lachmanová, Kateřina:
Kotva naděje

Lachmanová, Kateřina:
Síla přímluvné modlitby

Laín Entralgo, Pedro:
Nemoc a hřích
od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze

Lainati, Chiara Augusta:
Svatá Klára z Assisi

Langford, Joseph:
Matka Tereza a Panna Maria

Lapide, Pinchas:
Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?

Lardon, Oskar:
Most k životu

Larisch, Jan:
Matka Františka Lechnerová
vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci

Laun, Andreas:
Láska a partnerství z pohledu katolické církve

Le Fay, Monika:
Opat chuligán, aneb, Dobré dílo Anastáze Opaska

Le Fort, Gertrud von:
Věčná žena

Leakey-Hofmeyr, Agnes:
Překročit násilí
(historie krutosti, naděje a odpuštění)

Lehká, Anna:
A zdálo se mu--

Lehmann, Karl:
Duchovní jednání

Leist, Marielene:
První zkušenost s Bohem

Lengerke, Georg von:
YOUCAT
česky : modlitební knížka pro mladé

Lewis, C. S.:
K jádru křesťanství

Lewis, C. S.:
Kosmická trilogie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Letopisy Narnie.

Lewis, C. S.:
Průvodce modlitbou
dopisy Malcolmovi

Lewis, C. S.:
Zaskočen radostí
podoba mého dřívějšího života

Liagre:
Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux

Liguori, Alfonso Maria de:
Modlitba
účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme

Linhartová, Benedikta:
Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis

Lobkowicz, Mikuláš:
Demokratizace univerzit a křesťanská kultura
tři přednášky

Loew, Jacques:
Jako by viděl neviditelného
portrét dnešního apoštola

Lonsdale, David:
Oči k vidění, uši k slyšení
úvod do ignaciánské spirituality

Lowney, Chris:
Papež František - umění vést
čemu nás učí první jezuitský papež

Lubac, Henri de:
Katolicismus
společenská hlediska dogmatu

Lubac, Henri de:
Meditace o církvi

Lubich, Chiara:
Vánoce

Lucie:
Dovršené Boží dílo

Lukeš, Zdeněk:
Mariánský sloup v Praze

Luscoň, Jozef:
Do akce jde Titus!

Lustiger, Jean-Marie:
První kroky v modlitbě

Lustiger, Jean-Marie:
Tajemství eucharistie
mše svatá

Maasburg, Leo:
Momentky ze života Matky Terezy

MacFarlane-Barrow, Magnus:
Bouda, která krmí miliony dětí

Madre, Philippe:
Ale zbav nás od zlého
praktický přístup k vysvobození

Madre, Philippe:
Když je život zraněn

Main, John:
Okamžik Krista
cestou meditace

Malá, Věra:
Cesty Boží lásky

Maliński, Mieczysław:
Celý tvůj

Malý, Radomír:
Církevní dějiny

Malý, Václav:
Václav Malý
cesta za pravdou

Marguerite:
Poselství Milosrdné lásky malým duším

Marchetti, Gianluca:
Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy
pomůcka pro formátory, vychovatele a pastorační pracovníky

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus:
Tvá láska rostla se mnou
Terezie z Lisieux, génius Ducha

Marný z Bludovic, Tomáš:
Murphyho zákony o církvi

Marsch, Michael:
Uzdravování skrze svátosti

Martin, Eduard:
Andělské cesty k nesmrtelnosti

Martin, James:
Jezuitský návod (téměř) na všechno

Martini, Carlo Maria:
Hovory v Jeruzalémě

Martini, Carlo Maria:
Vydán lidem do rukou
rozjímání o Kristově utrpení

Martini, Carlo Maria:
Žena svého lidu
poslání ženy v církvi

Masini, Mario:
Úvod do "lectio divina"
teologie, metoda, spiritualita, praxe

Matějček, Zdeněk:
Co děti nejvíc potřebují
eseje z dětské psychologie

Matějka, Miroslav Pacifik:
Prvopočátky kapucínského řádu

Matt, Leonard von:
Ignác z Loyoly

Mauriac, François:
Utrpení a štěstí křesťana

May, F. E.:
Šťastné manželství
kniha mravní výchovy a zdravotních rad pro manžele, snoubence a vychovatele

McDowell, Josh:
Více než tesař

McElwain, Hugh T.:
Budoucnost člověka
úvod do myšlení Teilharda de Chardin

Mechtenberg, Theo:
Křížová cesta Maxmiliána Maria Kolbeho v následování Krista

Meisner, Joachim:
Být takovým, jak Bůh mne chtěl mít
úvahy o Panně Marii

Meisner, Joachim:
Dívat se srdcem
šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí

Meisner, Joachim:
Mé přátelství s Janem Pavlem II.

Men‘, Aleksandr Vladimirovič:
Rozbít led
křesťan ve společnosti : (výbor z díla)

Merton, Thomas:
Kontemplativní modlitba

Merton, Thomas:
Žádný člověk není ostrov

Messori, Vittorio:
O víře dnes
rozhovor s Vittoriem Messorim

Meuser, Bernhard:
YOUCAT
česky : příprava na biřmování

Miguel, Aura:
Fatimské tajemství a Jan Pavel II.

Michalovič, Ľudovít:
Matka Ustavičné Pomoci a modlitby ukrajinsky =
Maty Neustannoji Pomočì ta ukrajins‘kì molytvy

Miklík, Josef:
Ježíš Kristus

Mikulášek, František:
Nový Zákon
kristologie

Mikulášek, František:
Starý zákon co nám říká

Mikulášek, František:
Za zdí a bez zdí

Mikulka, Jaromír:
Anežka Přemyslovna

Minařík, František Kliment:
Pražští mučedníci

Mlčoch, Lubomír:
Politika jako evangelizace
Dr. František Nosek a dnešek

Mléčková, Marie:
Bůh nás zve
učebnice náboženství pro 2. třídu

Moinot, Pierre:
Jana z Arku
moc a nevinnost

Molinié, Marie Dominique:
Vybírám si všechno
život a poselství Terezie z Lisieux

Monbourquette, Jean:
Jak se otevřít milosti odpuštění

Mongin, Hélène:
Rodiče Terezie z Lisieux

Monneron, Danielle:
Moje první obrázková bible.

Monneron, Danielle:
Moje první obrázková bible.

Moriau, Bernadette:
Proč já?
příběh zázračného uzdravení v Lurdech

Morin, Dominique:
Co se děje po smrti?

Morin, Dominique:
Existuje Bůh?

Morris, Harold:
Dvakrát udělená milost

Mráček, František:
Usmíření - mír
[podle poselství Panny Marie v Medžugorji

Mucha, Ignác:
Ve víru víry

Mullier, Charles:
Už jim nerozumíme?
život a víra dospívajících

Mundy, Linus:
Bůh není samotář
duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem

Musso, Bruno:
Passio Mariae
posvátné drama ve třech dějstvích s prologem a epilogem

Mydlík:
Jak se kalila voda, aneb, Dětská setkání s bolševikem

Mydlík:
Voda se čistí, aneb, Mladý muž a pražské jaro

Němcová, Eva:
Sluneční barevné pohádky

Nesnídalová, Růžena:
Extrémní osamělost

Nešpor, Karel:
Kouření, pití, drogy

Nešvera, Karel:
Stalo se v adventu
"čihošťský zázrak"

Neuner, Peter:
Laici a klérus?
společenství Božího lidu

Neuwirth, Vladimír:
Apokalyptický deník

Neuwirth, Vladimír:
Vcházení do Evropy
(ze zápisníku emigranta)

Neužil, František:
Bosý biskup z Libice
[román o sv. Vojtěchu]

Nigg, Walter:
Benedikt z Nursie
otec západního mnišství : esej

Nosková, Zdislava:
Eliška Pretschnerová a Duch Svatý
setkání se Služebnicí Boží sestrou Eliškou Pretschnerovou skrze katecheze papeže Františka o darech Ducha Svatého

Nouwen, Henri J. M.:
Adam, boží miláček

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta čekání
Cesta pokoje ; Cesta moci

Nouwen, Henri J. M.:
Cesta srdce
spiritualita pouště a duchovní služba dnešní doby

Nouwen, Henri J. M.:
Dopisy Markovi
Co pro tebe znamená duchovně žít?

Nouwen, Henri J. M.:
Chléb na cestu
deník moudrosti a víry

Nouwen, Henri J. M.:
Jít s Ježíšem
křížová cesta

Nouwen, Henri J. M.:
Našel jsem domov

Nouwen, Henri J. M.:
Nesobeckou cestou
paradox následování Krista

Nouwen, Henri J. M.:
S hořícím srdcem
rozjímání o eucharistickém životě

Nováková, Nina:
Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu
texty a komentáře k problematice tzv. Istanbulské úmluvy

Nytra, Aleš:
Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu
texty a komentáře k problematice tzv. Istanbulské úmluvy

Odehnal, František:
Poutní místa Moravy a Slezska

Oke, Janette:
Dlouhá cesta lásky

Oke, Janette:
Láska dostává křídla

Oke, Janette:
Láska nalézá přístav

Oke, Janette:
Láska přichází po špičkách

Oke, Janette:
Sen lásky

Oke, Janette:
Štěstí lásky

Oke, Janette:
Věčný odkaz lásky

Oke, Janette:
Věčný slib lásky

Omartian, Stormie:
Síla rodičovské modlitby

Opatrný, Aleš:
Cesty pastorace v pluralitní společnosti

Opatrný, Aleš:
Co dělá lidský život křesťanským
úvahy o existenci křesťana

Opatrný, Aleš:
Pastorační situace u nás
analýzy a výhledy

Opatrný, Aleš:
S Pánem Bohem se žije naživo

Opatrný, Aleš:
Stůl slova
zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků : cyklus B

Opatrný, Aleš:
Stůl slova
zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků.

Opatrný, Aleš:
Stůl slova
zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků.

Otčenášek, Karel:
Víra je můj pevný hrad
rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli

Packer, J. I.:
Poznanie Boha

Pacomio, Luciano:
Malý biblický atlas
historie, geografie a archeologie bible

Pachman, Luděk:
Boha nelze vyhnat
od marxismu zpět ke křesťanství

Palán, Aleš:
Neboj se vrátit domů

Palouš, Radim:
Adventní a postní zamyšlení

Palouš, Radim:
Dobrodružství pobytu vezdejšího

Pangrazzi, Arnaldo:
Proč právě já?

Pape, Markus:
Sólo Jiřího Letova
život a činnost důstojníka generálního štábu a experta na lágry podle archivních dokumentů a jeho deníků

Papini, Giovanni:
Život Krista

Parisciani, Gustavo:
Svatý Josef Kopertinský
patron studentů

Pastirčák, Daniel:
Evangelium podle Jóba

Paulas, Jan:
Padá mi to z nebe

Pavlok, Bohumil:
Křížová cesta

Pawlowsky, Peter:
Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí

Péguy, Charles:
Tajemství svatých neviňátek
[mystéria

Pekárek, Alois:
Hořící srdce
Cyklus B

Pelikan, Jaroslav:
Ježíš v proměnách staletí
jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu

Pellegrino, Pino:
Příběhy pro osvěžení duše

Pelzbauerová, Věra:
Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů

Penna, Anna:
Svědek Boží lásky
rozjímáme se svatým farářem arským

Pera, Heinrich:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Pereira, Alfonso:
Myšlenky a modlitby

Peroutková, Michaela:
Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní

Pesch, Otto Hermann:
Druhý vatikánský koncil
1962-1965 : příprava, průběh, odkaz

Peschke, Karl-Heinz:
Křesťanská etika

Petráňová, Romana:
Cesty víry neslyšících

Petrowa-Wasilewicz, Alina:
Modlitba? No problem!

Pfannmüller, Donatus:
Když přišla na svět láska

Pfau, Ruth:
Srdce má své důvody--
lékařka a řeholnice pomáhá v Pákistánu

Philippe, Jacques:
Ve škole Ducha svatého

Philippe, Marie-Dominique:
Blahoslavenství jako lék

Piccarreta, Luisa:
Panna Maria v království Boží Vůle
rozjímání pro Dům Boží Vůle na měsíc květen

Pinet, André:
15 dní s Janem Taulerem

Pintířová, Angelika:
Padá mi to z nebe

Pirkl, Friedrich:
Příběhy pomáhají s problémy
metodika a 60 příběhů pro mateřské školy, základní školy a rodiče

Pirnosová, Blanka:
Koho má za zády?
čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka

Piťha, Petr:
Modlitby

Piťha, Petr:
O lásce a službě sv. Anežky České

Piťha, Petr:
Přišla jsem vám sloužit
životní příběh S.M. Elišky Pretschnerové, OSF

Piťha, Petr:
Slyšte slovo a zpívejte píseň
život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu

Piťha, Petr:
Výchova, naděje společnosti

Piťha, Petr:
Zpověď, svátost smíření

Pius:
Myšlenka na každý den

Plzák, Michal:
Víno tvé výborné
rozhovory

Pojezdný, Michael:
Mariánský sloup v Praze

Pokorný, Petr:
Co nevíš o Bibli
úvod do studia Starého a Nového zákona

Pokorný, Petr:
Literární a teologický úvod do Nového zákona

Pokorný, Vojtěch:
Duchovní střed Evropy
dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020

Polách, Antonín:
Bratři ze Soluně
život Konstantina a Metodějě : historický román

Polášek, František:
Služebnice Boží Anička Zelíková
život a ctnosti

Polc, Jaroslav V.:
Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti

Polc, Jaroslav V.:
Svatý Jan Nepomucký

Polc, Jaroslav V.:
Světice Anežka Přemyslovna

Ponsard, Christine:
Víra v rodině

Porsch, Felix:
Mnoho hlasů - jedna víra

Porubčan, Jozef:
Svědectví pravdě
meditace nad Písmem

Pospíšil, Ctirad Václav:
Dar Otce i Syna
základy systematické pneumatologie

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš Kristus - Pravda dějin
trojiční a christocentrická teologie dějin

Pospíšil, Ctirad Václav:
Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel

Pospíšil, Ctirad Václav:
Maria - mateřská tvář Boha

Pospíšil, Ctirad Václav:
Tajemství srdce vtěleného syna
nástin teologie boholidského srdce Páně

Powell, John:
Láska bez podmínek

Powell, John:
Proč žít, proč umírat?
zápas o živou víru v odlidštěném světě

Powell, John:
Tajemství setrvání v lásce

Prado Flores, José H.:
Ježíš mě učinil svým svědkem

Pralong, Joël:
Pryč s černými myšlenkami

Prekop, Jirina:
Malý tyran
co vlastně děti potřebují

Press, František:
Maria--
mariánská zjevení a poselství lidem 20. století

Press, František:
Přijď, Duchu Svatý
7. dodatek k publikaci Maria... Mariánská zjevení a poselství lidem 20. století

Procházka, Zdeněk:
Čím ožívá krajina
osudy 129 kostelů na Domažlicku a Tachovsku 1990-2000 = Was die Landschaft mit Leben Erfüllt : Schicksale der 129 Kirchen in der Region um Domažlice und Tachov 1990-2000

Procházka, Zdeněk:
Zničené kostely =
Vernichtete Kirchen

Procházková, Stanislava:
Pod zelenou vlajkou, aneb, Zdravotní sestrou v Libyi

Prokeš, Josef:
Novéna k svatému Josefovi

Ptáček, Jaroslav:
Křížová cesta se sv. Anežkou Českou

Punzi, Ignazio:
Jak dosáhnout opravdové svobody

Quoist, Michel:
Bůh mě čeká

Quoist, Michel:
Mezi člověkem a Bohem

Rahner, Hugo:
Ignác z Loyoly

Rahner, Hugo:
Maria a církev

Rahner, Karl:
Novou odvahu k ctnosti

Rahner, Karl:
O svátostech v církvi
Meditace

Rahner, Karl:
Slova do mlčení

Rahner, Karl:
Teologický slovník

Rahner, Karl:
Základy křesťanské víry
uvedení do pojmu křesťanství

Rapp, Francis:
Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku

Ravasi, Gianfranco:
Biblické postavy
liturgický rok s osobnostmi Bible

Ravik, Slavomír:
Bůh žije
(přírodní zákony dosvědčují jeho existenci)

Ravik, Slavomír:
Bůh žije
přírodní zákony dosvědčují jeho existenci

Read, Sally:
Zářivá temnota noci
příběh jedné konverze

Reinsberg, Jiří:
Hospodin rozjasnil svou tvář
rozhovory s Bohumilem Svobodou

Reinsberg, Jiří:
O mši svaté
upravený přepis kázání z let 1981-1990

Reinsberg, Jiří:
Probíhejte Jeruzalém a sviťte

Rejchrt, Luděk:
Pavučiny

Remeš, Prokop:
Svědkové Jehovovi, nebo Bible?
příručka křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými

Renč, Václav:
Popelka nazaretská

Richter, Klemens:
Liturgie a život
co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie

Rock, Lois:
Modlitba Otče náš a Desatero
[Boží slovo pro nejmenší]

Roger z Taizé:
Marie matka smíření

Roger z Taizé:
Netušená radost

Roger z Taizé:
Vyvolit si lásku

Rolečková, Eva:
Josef Lux
muž se světlem v srdci

Rossi, Hans:
Duha nad Svatou zemí

Royt, Jan:
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
svatyně českých patronů a králů

Rucki, Štěpán:
Alternativní medicína - pomoc, nebo nebezpečí?

Rupnik, Marko Ivan:
Vybrané otázky z antropologie
člověk a vzkříšení

Rush, Myron D.:
Syndrom vyhoření

Řehoř:
Benedikt z Nursie
otec západního mnišství : esej

Říčan, Pavel:
Agresivita a šikana mezi dětmi
jak dát dětem ve škole pocit bezpečí

Říčan, Pavel:
Psychologie náboženství a spirituality

Sagardoy, Antonio:
Vhod či nevhod
životní oběť sestry Marie Restituty

Saint Sing, Susan:
Cesta světem, cesta nitrem
duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi

Salij, Jacek:
Hledání odpovědi

Samuel:
Na ohnivém voze

Sanetrníková, Iva:
Ještěrka

Satoria, Karel:
Život je sacra zajímavej

Scarano, Angelo:
Modlitba s Biblí v ruce

Scruton, Roger:
Krátké dějiny novověké filosofie

Seelhöfer, Dorothee:
Simone Weilová
filosofka - odborářka - mystička

Sestra Emmanuel:
Medžugorje
dny války

Seuferling, Alois:
Spiritualita stvoření
čtyři cesty k budoucnosti

Sheen, F. J.:
Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí
sedm slov Ukřižovaného

Sheldrake, Philip:
Spiritualita a historie
úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života

Short, William J.:
Chudoba a radost
františkánská tradice

Schiélé, Robert:
Don Bosco

Schikora, Rudolf:
Ano, Otče!

Schlickmann, Dorothea M.:
Skrytá léta
dětství a mládí patera Josefa Kentenicha (1885-1910)

Schlink, Basilea:
Duchovní úspěch?
slovo k novým proudům v křesťanství

Schlink, Basilea:
Zbraň modlitby
o bohatství milosti modlitby

Schmidkonz, Theo:
Maria - postava víry
májové pobožnosti

Schmutzerová, Emilie:
Šťastné manželství
kniha mravní výchovy a zdravotních rad pro manžele, snoubence a vychovatele

Schnackenburg, Rudolf:
Všechno zmůže, kdo věří
kázání na hoře a Otčenáš

Schneeberger, Vilém:
Začněme u Adama, aneb, Okřídlená biblická rčení

Schrömges, Dörte:
YOUCAT
česky : modlitební knížka pro mladé

Schrötterová, Pavla:
Odpusť

Schürmann, Heinz:
Duch dává život
texty k rozjímání

Sieberová, Jana:
Bůh je můj životní program

Sieberová, Jana:
Hospic
příběh naplněné naděje

Sieberová, Jana:
Naděje na konci cesty
další příběhy hospice Duha

Sigalini, Domenico:
Neformální prostředí evangelizace

Simajchl, Ladislav:
Dospívání
příprava ke svátosti biřmování

Simajchl, Ladislav:
Manželství v záběhu
cyklus promluv o radostech i trampotách prvních let manželství

Sion, Victor:
Duchovní realismus Terezie z Lisieux

Siostrzonek, Prokop:
Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem

Sire, James W.:
Za novými světy
průvodce světovými názory

Six, Jean François:
Karel de Foucauld dnes

Sklenář, Marek:
Průvodce Svatým týdnem a velikonočním tříděním s uvedením do postní a velikonoční doby

Skoblík, Jiří:
Na cestě po Jeho stopách
Promluvy během roku

Skorka, Abraham:
O nebi a zemi
[papež František o rodině, víře a úloze církve ve 21. století]

Słup, Lucyna:
Umět přijmout vlastní život

Sokol, Jan:
Člověk a náboženství
[proměny vztahu člověka k posvátnému]

Soukup, Jan:
Zničené kostely =
Vernichtete Kirchen

Speyr, Adrienne von:
Slova na kříži

Sporschill, Georg:
Hovory v Jeruzalémě

Stecher, Reinhold:
Láska až do krajnosti
velkopáteční rozjímání

Steiger, Ivan:
Bible v kresbách
texty Starého a Nového zákona v ekumenickém překladu

Stein, Edith:
Myšlenky a dopisy

Stein, Edith:
Vánoční tajemství
Vtělení lidstva

Stemberger, Günter:
2000 let křesťanství
ilustrované církevní dějiny s více než 1300 barevnými vyobrazeními a slovníkem pojmů z církevních dějin

Stimamiglio, Stefano:
Otec dětí ulice

Stinissen, Wilfrid:
I dnes je den boží
rozjímání na celý rok

Stinissen, Wilfrid:
Noc je mým světlem

Stinissen, Wilfrid:
Noc je mým světlem

Stinissen, Wilfrid:
Otče, odevzdávám se ti

Stinissen, Wilfrid:
Putování k pravdě

Stoddard, Charles Warren:
Svatý Antonín z Padovy

Stone, Elaine Murray:
Maxmilián Kolbe
světec z Osvětimi

Ströbinger, Rudolf:
Hosté poslední večeře
osudy dvanácti apoštolů

Ströbinger, Rudolf:
Stalo se v adventu
"čihošťský zázrak"

Struppe, Ursula:
Jak porozumět Bibli
úvod do Starého a Nového zákona

Stříbrný, Jan:
Mučedníci a oběti pro Krista
martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století

Suenens, Leo Jozef:
Král Baudouin
život, který oslovuje

Suchánek, Drahomír:
Církevní dějiny.

Suchánek, Drahomír:
Církevní dějiny.

Sůva, Jiří:
Politika jako evangelizace
Dr. František Nosek a dnešek

Svatošová, Marie:
Až k prolití krve
radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Svatošová, Marie:
Kmotra na e-mailu

Svatošová, Marie:
Neboj se vrátit domů

Svatošová, Marie:
Něco nad námi musí být

Svatošová, Marie:
O naději s Marií Svatošovou

Svoboda, Bohumil:
Na straně národa
kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965-1989)

Svobodová, Ludmila:
Bůh nás zve
učebnice náboženství pro 2. třídu

Šebek, Jaroslav:
Kardinál Tomášek v období normalizace

Šíma, Zdislav:
Mariánský sloup v Praze

Šimandl, Josef:
Jak zacházet s náboženskými výrazy
pravopis, výslovnost, tvary, význam

Šimíček, František:
Kovárna duší II
neuvěřitelná pomoc Panny Marie

Šipr, Květoslav:
Hovory o lásce

Šipr, Květoslav:
Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství

Šipr, Květoslav:
Přirozené plánování rodičovství
Teplotní metoda řízení početí

Šipr, Květoslav:
Přirozené plánování rodičovství
teplotní metoda řízení početí

Šiprová, Helena:
Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství

Škarvada, Jaroslav:
Smlouva nová a věčná
meditace o eucharistické oběti

Škarvada, Jaroslav:
Z archivu pastýře exulantů

Šoltész, Štěpán:
Kristus a rodina

Špidlík, Tomáš:
Apoštol národů svatý Pavel

Špidlík, Tomáš:
Jak očistit své srdce?

Špidlík, Tomáš:
My v Trojici
krátká trinitární esej

Špidlík, Tomáš:
Slovo a obraz

Špidlík, Tomáš:
Spiritualita, formácia & kultúra
(zborník Centro Aletti)

Špidlík, Tomáš:
Svatá Melánie
úsvit nových dějin

Špidlík, Tomáš:
Vatikánské promluvy
nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem : cyklus B (2008-2009)

Špidlík, Tomáš:
Vatikánské promluvy
nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem : cyklus A (2010-2011)

Špidlík, Tomáš:
Znáš Boha Otce?

Špidlík, Tomáš:
Znáš Ducha svatého?

Špidlík, Tomáš:
Znáš Krista?

Štampach, Odilo Ivan:
Malý přehled náboženství

Šťastná, Kateřina:
O Marii

Šubrt, Jaroslav:
Dominik Duka
tradice, která je výzvou

Tajovský, Bohumil Vít:
Člověk musí hořeti
rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera

Tajovský, Bohumil Vít:
Člověk musí hořeti

Talafantová, Česlava:
Volba je jen na nás
křížová cesta

Tardif, Emiliano:
Ježíš mě učinil svým svědkem

Tardif, Emiliano:
Na nemocné budou vkládat ruce-
platí toto zaslíbení i pro dnešní církev?

Taschnerová, Yvona:
Úvod do Nového zákona

Teresa de Jesús:
Cesta k dokonalosti

Teresa de Jesús:
Kniha o zakládání

Teresa de Jesús:
Život

Tereza:
Marie matka smíření

Tereza:
Matka Tereza
myšlenky na každý den

Tereza:
Myšlenky na každý den

Terezie:
Autobiografické spisy
dějiny duše

Terezie:
Láska a oběť
tajné spojenectví?

Terezie:
Myšlenky na každý den

Terezie:
Růženec se svatou Terezií z Lisieux

Theißen, Gerd:
Galilejský
historické bádání o Ježíši formou vyprávění

Thurian, Max:
Maria, matka Pána
(obraz církve)

Tichý, Radek:
Náboženství z jiného úhlu

Tomáš Kempenský:
Čtyři knihy o následování Krista
zlatá kniha

Tomášek, František:
Pedagogika
úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče

Tomlin, Graham:
Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat

Torkington, David:
Milá Zuzano!
nastal čas pro renesanci křesťanství

Torkington, David:
Neztrácet naději
o umění začínat stále znovu

Torrell, Jean-Pierre:
Fenomén "katolická teologie"

Toufar, Josef:
Vrátíme se do otcovské náruče

Tournier, Paul:
Dobrodružství života

Tretera, Rajmund Jiří:
Stát a církve v České republice

Trilling, Wolfgang:
Apoštol Pavel
misionář a teolog

Trilling, Wolfgang:
Hledání historického Ježíše

Trobisch, Ingrid:
Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž

Trobisch, Walter:
Jaký je muž & co by o tom měla vědět žena

Trojan, Kazimierz:
Kněžské a řeholní povolání
rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt)

Tugwell, Simon:
Modlitba: život s Bohem

Tunák, Pavel:
Svědectví z Golgoty
vzpomínky na 10 let v Gulagu

Tyl, Heřman Josef:
Psancem
[vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla]

Uhlová, Theresia-Benedicta:
Neměj strach
dětské modlitby

Uhlová, Theresia-Benedicta:
Raduji se s tebou
dětské modlitby

Ulmer-Stichel, Dörthe:
Moc a pokora
život Karla Boromejského

Urban, Jan Evangelista:
Novéna s Janem Evangelistou Urbanem, OFM

Urban, Jan Evangelista:
Politika jako evangelizace
Dr. František Nosek a dnešek

Urban, Jan Evangelista:
Velká obnova o kontemplaci

Urban, Jan Evangelista:
Vzrůst ke Kristu.

Urban, Jan Evangelista:
Vzrůst ke Kristu.

Vaclík, Vladimír:
Lidové betlémy v Čechách a na Moravě

Vácha, Marek Orko:
Loď

Vácha, Marek Orko:
Nevyžádané rady mládeži

Vácha, Marek Orko:
Probouzení

Vácha, Marek Orko:
Příběhy z jiného vesmíru

Vácha, Marek Orko:
Život je sacra zajímavej

Valtorta, Maria:
Magdaléna

Vanetti, Pietro:
Malý biblický atlas
historie, geografie a archeologie bible

Vanier, Jean:
Cesta k lidství

Vanier, Jean:
Deprese

Vanier, Jean:
Rodí se nová naděje
(čím je a má být komunita)

Vávra, Martin:
Náboženství z jiného úhlu

Vella, Elias:
Duch svatý - pramen života

Vella, Elias:
Ježíš - lékař těla i duše

Venden, Morris L.:
Zázrak obrácení

Větrovec, Pavel:
Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

Vlček, Vojtěch:
Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel
rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989

Vlnas, Vít:
Jan Nepomucký, česká legenda

Vodičková, Stanislava:
Uzavírám vás do svého srdce
životopis Josefa kardinála Berana

Vopřada, David:
Svatý Augustin
vánoční promluvy

Vorgrimler, Herbert:
Teologický slovník

Vrbacký, Petr:
Vzhůru k vodám
adventní a vánoční promluvy

Vrchovecký, Josef:
Lurdy a moderní věda

Vries, Anne de:
Radost pro všechny
Novozákonní příběhy

Vymětalík, Bedřich:
Cesta k člověku
aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika

Vyšohlíd, Zdeněk:
Čím ožívá krajina
osudy 129 kostelů na Domažlicku a Tachovsku 1990-2000 = Was die Landschaft mit Leben Erfüllt : Schicksale der 129 Kirchen in der Region um Domažlice und Tachov 1990-2000

Wagner, Paolo:
Tati, kde bydlí Bůh?
jak odpovídat na dětské otázky o víře

Walsh, Michael:
Jan Pavel II.

Ward, Mary:
Novéna s Mary Ward

Weigel, George:
Svědek naděje
životopis papeže Jana Pavla II

Weinert, Bernd:
Nemocným nablízku
jak pomáhat v těžkých chvílích

Weinreb, Friedrich:
Znamení života
hebrejská abeceda podle židovské tradice

Weissman, Petr:
Laskavé slovo na každý den

Welte, Bernhard:
Novou odvahu k ctnosti

White, Michael:
Církev a peníze
nový pohled na financování našich farností

Wierusz-Kowalski, Jan:
Encyklopedie papežství

Wilmer, Heiner:
To jsi můj Bůh?
i kněz vystavuje svou víru otázkám

Wohl, Louis de:
Dobývat nebe
život svaté Kateřiny Sienské

Wolf, Josef:
Člověk ve světě náboženství

Wolf, Notker:
Sedm hlavních ctností

Woods, Thomas E.:
Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Zahradníček, Pavel:
Dějiny, jak je možná neznáte
10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů

Zamikovský, Michail:
Matka Ustavičné Pomoci a modlitby ukrajinsky =
Maty Neustannoji Pomočì ta ukrajins‘kì molytvy

Zani, Lorenzo:
Od večeře ke kříži
Ježíšova svobodná a poslušná smrt

Zanini, Roberto Italo:
Mocnější než zlo
jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu

Zenger, Erich:
Na úpatí Sinaje
obrazy o Bohu v Prvním zákoně

Zeschick, Johannes Nepomuk:
Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě

Zieliński, Jerzy:
365 dní s mystiky Karmelu

Zieliński, Jerzy:
Duchovní boj

Ziesche, Maria Calasanz:
A vody plynou
vyprávění o opatu Reginovi z Prümu (840-915)

Ziesche, Maria Calasanz:
Dokonalá svoboda

Ziesche, Maria Calasanz:
Odkaz
po stopách bratra Heřmana : historický román

Ziesche, Maria Calasanz:
Prázdné ruce

Zuchniewicz, Paweł:
Zázraky Jana Pavla II.

Zukić, Tereza:
Zastav se!
dopisy Pánu Bohu a jeho pozemskému personálu

Zvěřina, Josef:
Pět cest k radosti

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Zvěřina, Josef:
Teologie Agapé
dogmatika.

Žaloudek, Peter:
Otec malomocných a Molokai
po stopách P. Damiána de Veuster